Vindkraft

Ljungby fågelklubb får ofta möjlighet att yttra sig när vindkraftsföretag planerar vindkraft i Ljungby kommun.

Vi studerar förslagen enbart som en ornitologisk förening.

Som underlag för vår bedömning av ett vindkraftsprojekt har vi Sveriges Ornitologiska Förenings handlingsprogram för fågelskydd.

Det tillämpar vi tillsammans med de kunskaper vi i vår föreningen har om fåglar i området. Det gäller både häckande och sträckande fåglar.

Vårt yttrande skickar vi normalt till vindkraftsföretaget, Ljungby kommun samt Länsstyrelsen.

På denna sida kommer vi att lägga upp länkar till våra yttranden så att den som berörs av ett vindkraftsprojekt vet vad fågelklubben har svarat. Vi kan då också få synpunkter på fågelfaunan som vi inte känner till.

 

* SOF:s vindkraftspolicy

* Yttrande till Scanergy ang Vindkraftsetablering Ljunga Ryssby

* Yttande till Billyvind ang Vindkaftsetablering i Deranäs

* Fågelinventering. Vindkraftsetablering i Kånna

 

Yttranden

* Torvtäkt på Store mosse i Ryssby

* Torvbrytning på Ryssbymossen

* Torvtäkt på Store mosse i Ryssby, tillägg

* Simmarp, yttrande 2014-06-21

* Vindparken Ljunga, Ryssby

*Luftledning Ljungby södra till Angelstad

*Svar på Ljungby kommuns vindkraftsplan mars -17

*Plan för skydd av värdefull natur i Kronobers län 2018-2020