Observationer av vårfåglar 2019

Sedan 1982 har medlemmarna haft möjlighet att rapportera de första observationerna inom Ljungby kommun av vissa utvalda arter. Vi försöker att hålla listan aktuell här på webbplatsen. 

Ni rapporterar första obsarna av dessa arter till Roger via E-Mail genom att Klicka här! eller på telefon till Roger 0372-145 01. 
Välkomna med era rapporter och god jakt!

Teckenförklaringar
*      Innebär att arten har övervintrat
n/a   Uppgift saknas

 Art Genomsnitt 1982-2018 2013 2014 2015 2016 2017

2018

2019

Lokal

 Observatör
 Häger
4/3
7/2 1/1 * 1/1 * * *    
 Sädgås
17/2
1/1 2/1 10/2 1/1 * * 1/1 Trotteslöv JS
 Bläsand
25/3
1/4 12/3 26/2 9/3 11/3 23/3 16/2 Sundet JS,EK
 Kricka
9/3
17/3 12/1 * 6/2 23/2 3/2 15/2 Sundet JS
 Bivråk
12/5
10/5 6/5 27/4 6/5 10/5 6/5   Bolmsö JS
 Brun Kärrhök
31/3
3/4 22/3 22/3 27/3 25/3 31/3   Gässjön/Huliesjön KG,JN
 Blå Kärrhök
16/3
23/3 22/3 14/3 7/2 4/3 24/3   Össlöv JS
 Ormvråk
4/3
* * * * * * *    
 Fiskgjuse
27/3
9/3 24/3 28/3 27/3 24/3 31/3   Sommarsäte JS,EK
 Trana
5/3
4/3 1/1 22/2 12/2 * 15/2 13/2 Månsagård BH
 Ljungpipare
13/3
7/4 12/2 14/2 1/2 18/2 12/3 18/2 Toftaholm KW
 Tofsvipa
27/2
1/3 11/1 14/2 1/1 16/2 1/1 1/1 Trotteslöv JS
 Enkelbeckasin
20/3
17/3 11/3 9/3 15/3 11/3 24/3   Sommarsäte KW
 Morkulla
12/3
4/4 23/2 27/1 7/2 26/1 *   Fettjetorpet KW
 Storspov
23/3
1/4 19/3 22/3 24/3 13/3 30/3   Bokholmen BD
 Rödbena
9/4
14/4 7/4 8/4 28/3 3/4 2/4   Toftaholm JS
 Skrattmås
14/3
2/4 7/3 1/3 6/3 24/2 12/3   Ljungby CN
 Fisktärna
25/4
19/4 20/4 19/4 16/4 17/4 14/4   Bokholmen BD,KW
 Fiskmås 28/3 5/1 7/1 * 1/1 * * 3/1 Toftaholm EK
 Ringduva
28/2
* 7/1 * 1/2 * * *    
 Gök
4/5
5/5 3/5 30/4 1/5 4/5 29/4   Vedåsa HGP
 Tornseglare
10/5
6/5 10/5 8/5 7/5 7/5 10/5   Hölminge CC
 Göktyta
1/5
29/4 20/4 22/4 17/4 29/4 14/4   Berghem JS
 Sånglärka
20/2
28/2 15/1 14/2 30/1 1/1 16/2 2/2 Fridtuna LJ,AC,HS,CF
 Backsvala
26/4
21/4 23/4 26/4 24/4 17/4 18/4   Bolmarö LJ,RK,KK

 Ladusvala

16/4
15/4 11/4 11/4 29/3 12/4 8/4   Össlöv JS
 Hussvala
24/4
19/4 20/4 11/4 17/4 29/4 18/4   Kånna HS
 Sädesärla
27/3
5/4 23/3 20/3 22/3 19/3 30/3   Huliesjön AP
 Järnsparv
26/3
13/4 22/3 1/3 25/3 * 27/3   Hamneda ME
 Buskskvätta
27/4
20/4 24/4 20/4 23/4 29/4 17/4   Berghem FS
 Stenskvätta
11/4
13/4 4/4 11/4 28/3 27/3 8/4   Bengtsgård/Ljungby HM/SS
 Taltrast
21/3
28/3 21/3 9/3 17/3 5/3 13/3   Toftaholm CN
 Rörsångare
6/5
6/5 3/5 8/5 2/5 6/5 1/5   Huliesjön AP
 Lövsångare
18/4
16/4 18/4 18/4 10/4 11/4 13/4   Huliesjön HP
 Svartvit    flugsnappare
24/4
19/4 25/4 22/4 24/4 28/4 17/4  
Bondetorpet
EJ
 Törnskata
14/5
9/5 11/5 10/5 5/5 14/5 5/5   Angelstad BD
 Stare
20/2
4/3 3/1 * 1/1 3/2 6/1 1/1 Mjäryd JS
 Bofink
12/3
* * * 1/1 * * 1/1 Angelstad BD
 Sävsparv
10/3
* * * 1/1 * * 13/1 Huliesjön JS
 
 
                 
 Förkortn.

Observatör

Förkortn. Observatör
 AC Anders Carlsson  KK Kerstin Karlsson
 AT Agne Tjädermyr  KW Krister Wahlström
 AP Anders Påhlsson  LJ Leif Johansson
 BH Björn Hoffberg  ML Margareta Lindh
 CC Conny Christensen  MO Magnus Olsson
 CF Claes Fohlman  RN Rolf Nilsson
 FS Fredrik Svensson  RK Roger Karlsson
 GL Göran Lindh  RS Ralf Svensson
 HP Hans-Gösta Pettersson  SL Silva LjungbergNilsson
 HS Henrik Strandberg  BA Bengt Andersson
 EK Emil Krans  LP Lisbeth Pettersson
 JS

Jonas Starck

 JN Jörgen NörrevangJensen
 GS  Gustav Svensson  SS Stig Svensson
 DR Dan Rapp  EJ Evald Jonsson
 LaJ Lars Jonasson  SE Stefan Eriksson
 SN Sven G Nilsson  HM Hans Mork
 BD Bernt Danielsson  AA Annika Ahlberg
 KG Karl Gunnarsson  TS Thomas Svennemyr
 APe Alf Petersson  SN Sven Nilsson
 CN Christer Nyqvist  ME Mats Engqvist