Toftaholm/Färjansö

 

Toftaholm är ett naturreservat på sjön Vidösterns östra sida beläget just söder om länsgränsen till Jönköpings län. Reservatet består av ekskog och hagmarker samt en strandäng med fin utsikt över Vidöstern och öarna Långö och Färjansö. Genom reservatet flyter dessutom Toftaån som mynnar i sjön i strandängens nordvästra hörn. Markerade strövstigar utgår från reservatsparkeringen och nere vid strandängen finns en bra obsplats med ett fikabord intill. Tubkikare kan komma väl till pass här vid spaning över sjön. Observera att motljuset ibland kan vara besvärande under sena eftermiddagar/kvällar!

Vägbeskrivning

Man kommer dit genom att följa gamla riksettan norrut från Lagan i 7 km eller svänga av E4:an vid avfart Toftaholm och köra söderut tills man passerar Toftaån.

Parkeringsplats tillhörande reservatet med informationstavlor finns mittemot infarten till Toftaholms pensionat. (6323704,1391524) Ytterligare p-plats finns 100 meter norrut vid den s.k smålandseken.

 

Fåglar

Området är mycket trevligt ur rovfågelsynpunkt och bivråk, fiskgjuse, havsörn, brun kärrhök, glada och lärkfalk ses alla regelbundet. Lövskogsområdena hyser häckande mindre hackspett, grönsångare, stenknäck och nötkråka medan gulärla och enkelbeckasin finns på strandängen.

 

Både vår som höst går ett mycket fint flyttfågelsträck över området som med fördel kan avnjutas från obsplatsen vid strandängen. Under mars-april rastar ofta flockar med gäss av flera arter på strandängen och åkrarna söder om Toftaholms pensionat.

Annars är det under våren speciellt första halvan av maj som kan vara mycket givande då sällsynta arter som dvärgmås och svarttärna ses regelbundet.

Hösttid följer ett fint småfågelsträck Vidösterns ostsida och bra dagar kan stora antal finkar, piplärkor, ärlor m.m räknas in.  Även rovfåglar och tranor kan ses i höga numerärer under augusti-oktober. I november ses ofta salskrakar rasta, denna månad är även den bästa att spana efter örnar.

Havsörn Foto: Roger Karlsson

 

Vintertid ses havsörn regelbundet och med lite tur kan man även få syn på någon förbiflygande kungsörn. De vintrar då Vidöstern inte är isbelagd brukar också salskrake ses i sundet mellan Långö och Körsbärsholmen.

                                                                                                                                                             

Färjansö är en ö endast en dryg km lång och 200 m bred som är centralt belägen i Vidöstern.Ön delas i stort sett på mitten av länsgränsen till Jönköpings län och delen söder om gränsen är naturreservat.

Öns sydligaste punkt är en udde bevuxen med låga buskar som sticker ut i sjön. Detta är en bra utsiktspunkt för att spana söderut över Vidöstern då man annat ser Tärnö som hyser Vidösterns enda storskarvskoloni. Udden är även ett bra ställe att spana sträckande fågel på våren. Annars består södra delen av ön av blandskog och enbuskmark.

Mitt på ön finns en stor mad som delar av ön. Den delen som ligger norr om länsgränsen är bevuxen med snår och buskar och ganska svårframkomlig medan södra delen betas och här finns endast några enstaka träd. I sydvästligaste delen av maden finns ett vindskydd som ger bra överblick över maden och Gorrsundet som är en vassvik på madens västra sida.

Vägbeskrivning

Problemet med Färjansö är att det finns ingen landförbindelse utan enda möjligheten att ta sig dit är med båt. Ett sätt att ta sig dit är att kontakta E4:ans camping (tel 0370-44035) , (6325434,1392344) belägen vid Toftaholms by, som hyr ut båtar alternativt skjutsar ut dig.

Stövlar är bra att ha med sig ut då det kan vara mycket blött ute på maden vid högt vattenstånd.

 

Fåglar

Häckfågelfaunan på ön är ganska snarlik den vid Toftaholm med stenknäck och mindre hackspett på södra delen av ön och enkelbeckasin och gulärla ute på maden, i Gorrsundet kan dock adderas rördrom och sothöna. Dessutom har mindre flugsnappare häckat tillfälligt.

Mindre flugsnappare   Foto: Rolf Nilsson

 

Under sträcktid ser man också ungefär samma fåglar som vid närliggande Toftaholm. Fördelen med Färjansö är att man ofta ser arter som rovfåglar, sjöfågel och gäss på närmare håll. Dessutom är Gorrsundet en bättre rastlokal för simänder och skäggmes ses i vassarna så gott som varje höst. När det råder lågt vattenstånd i Vidöstern kan man också se rastande vadare på maden och vid sydudden.

 

Vintertid brukar någon varfågel finnas på maden och havsörn ses regelbundet.

 

Bland de sällsynta arter som noterats på de båda lokalerna kan nämnas ägretthäger,

mindre skrikörn, brun glada, ängshök, pilgrimsfalk, spetsbergsgås, rödspov, dubbelbeckasin, skräntärna, kustlabb, nattskärra, vattenpiplärka, blåhake, busksångare och ortolansparv.   

 

Tillbaka till kartan