Styplesjö och Lillsjön med omgivning

Styplesjö och Lillsjön är båda sedan gammalt kända fågellokaler. Det var här de första dvärgbeckasinerna upptäcktes och tranan fanns när arten var en sällsynthet. 

VÄGBESKRIVNING
För att hitta till sjöarna från Ljungby tar du av mot Liatorp inne i stan. Kör väg 124 ner till Össjö (7 km) där du svänger höger mot Södra Ljunga. Efter ca 2 km svänger du av mot Sommarsäte. Efter ytterligare drygt 2 km (vid Hårenberg) svänger du mot Näs för att komma till Lillsjön. Vill du till Styplesjö tar du höger mot Läsaryd.

Fortsätt och kör längs grusvägen genom skogen, rakt fram vid avtagsvägen mot Kuggaboda, passera gården Näs och snart ser du Vissjön på vänster hand och Lillsjön på höger. Det är 5 km från Hårenberg till Lillsjön. En bra parkering finns vid (6289380,1391629). Vägen löper här mellan sjöarna på en sträcka av ca 400 m. Dvärgbeckasinerna hörs bra ut till vägen, annars leta dig ner till Lillsjön, det går bra nu när skogen blåst ner.

Lillsjön när dvärgbeckasinen spelar Foto: Rolf Nilsson

Mellan Lillsjön och Vissjön går en liten kanal under vägen. Passera den och vidare 150 m söderut och du kan ställa bilen (6289272,1391703). Härifrån är utsikten över Vissjön bra.

Har du tur rastar marina arter som ejder och sjöorre.

Vid Styplesjö finns ett fågeltorn (6290294,1389224). Tyvärr har stigen ner till tornet blivit sönderkörd av virkestransporter under Gudrunstormen. Men det går med stövlar och lite mod, du kommer inte att ångra dig! Kör 760 m från sista huset i Läsaryd. Här finns en bra plats att ställa bilen på (6290136-1388571). Gå tillbaks 160 m och du finner en lucka i stenmuren. Där skall du gå ner mot Styplesjö. Följ traktorspåren österut och du kommer ner mot en mosskant. Här är sönderkört så stövlar krävs året runt. Den gamla stigen syns bra när du kommer på den. Följ denna ut över den tallbevuxna myren ut till tornet.

För att hitta ut till tjädrarna måste du ha en karta och kompass med dig. Ett bra ställe att gå ut mot Storemosse på är vid Lassa-Saras (6291637,1390727) på vägen mellan Hårenberg och Näs. Tag den högra vägen för att komma upp till mossen. Den vänstra går till Uddarna och är även den bra, för bl.a. sparvuggla och nötkråka.

 

FÅGLAR
Bästa tjädermarkerna är söder om Store mosse. Här finns en fin spelplats men den är ganska utspridd. En annan spelplats finns på mossen mellan Kuggaboda och Styplesjö. Orre spelar ute på Store mosse men mest i trädtopparna. Sparvugglor och pärlugglor kan du hitta runt Kuggaboda, Orraberg och Jonsboda. Här fanns flera par före Gudrunstormen och en fin spelkväll kunde du inte missa dem. Nu är det osäkert  om det är lika lätt men försök!

I Styplesjö finns förutom dvärgbeckainer mycket annat att titta på. 3-4 par tranor häckar. Andra arter som kan ses är rödbena, grönbena, storspov, gulärla och grågås. Vissa år ses svarthakedopping, skedand och sävsångare.

Tjäder  Foto: Ulf Ekström

Lillsjön var en gång i tiden en del av Vissjön. Vid sänkningen i slutet av 1800-talet blev det en grässjö. Vissa år översvämmas området och Lillsjön blir åter en sjö. Då rastar mycket sångsvanar, gäss och änder. Fiskgjusen är ofta besök. När vattnet drar sig tillbaks försvinner nästan allt klarvatten. Starr och fräken tar över. Lillsjön är nog den mest enkla lokalen för dvärgbeckasin att nå (se ovan). Även här finns rödbena, grönbena gulärla och grågås. Ibland kommer lärkfalken jagande förbi.

Notera!
Gå inte ut i varken Lillsjön eller Styplesjö. Sjöarna är mycket störningskänsliga och troligen kommer du bara att plurra långt upp på låren. Mitt emot Lillsjön ligger Vissjön. Här rastar ibland änder (även sjöorrar och ejdrar) varför det är värt ett besök.

Tillbaka till kartan