Södra Vidöstern

 

Denna del av sjön kan överblickas från flera olika lokaler, med ganska olika förutsättningar.

 

Allra längst i söder där Vidöstern avrinner genom Lagaån ligger Sundet. Hit kommer man genom att utgå från Vittaryd och köra österut mot Dörarp en kilometer tills man kommer till bron vid Sundets hembygsgård. Där man också kan parkera bilen. (6318324,1389434)

 

Fåglar

Denna lokal är bäst vintertid då det i stort sett alltid råder öppet vatten i ån. Gräsänder, knipor och storskrakar övervintrar och salskrake ses regelbundet. Med lite tur kan man också se havsörn och kungsfiskare.

Även tidiga vårar, innan isen gått upp ute på Vidöstern, är Sundet värt ett besök då här ofta samlas nyanlända sångsvanar, gäss och storskarvar som rastar i väntan på islossningen. 

 

  

 Knipa Foto: Joakim Salomonsson

 

Erikstad ligger på sjöns västsida och även till denna lokal utgår man lämpligen från Vittaryd. Kör mot Dannäs och efter ca 3 km sväng höger vid skylt mot Vidöstern och följ vägen ner till byn. Parkera i anslutning till den lilla hamnen. (6322184,1387454)

 

Fåglar

Erikstad är en typisk sträcklokal som genom sitt sydvästliga läge med fördel besöks under hösten. Allra bäst är att åka hit i juli-september. De arter som ses här är främst vadare, tärnor och måsar. Med lite tur kan man se flockar med flyttande kustpipare och myrspovar i full sommardräkt eller rent av någon skräntärna eller kustlabb!

Tänk på att dessa typer av fåglar helst flyttar under lite sämre väderförhållanden! Att åka hit i strålande solsken brukar inte ge så stort utbyte annat än lärkfalk, fiskgjuse och storlom som alla häckar i området.

 

Storlom  Foto: Anders Carlsson

 

Skådartips

Då lokalen ligger på Vidösterns västsida är kvällsbesök att föredra då man ofta ser fåglarna i fint medljus medan ljusförhållandena på morgnar och förmiddagar kan vara svåra.

Bästa obsplatsen är själva hamnpiren och glöm inte tubkikare som är mycket användbar här! 

 

En tredje bra utsiktsplats över Vidösterns södra delar är Korsets badplats, som ibland även kallas Sölvshall bland Ljungbyskådarna, efter det stenrev man kan se långt ut i sjön. (6325454,1392364)

För att komma hit kör man gamla riksettan mot Värnamo. En knapp km norr om Gyllene rasten svänger man vänster in på en oskyltad skogsväg mittemot en vit skylt med texten ”Sagobygden. Fika kors.” Tag vänster där skogsvägen efter endast några meter delar sig  och kör över åsen för att sedan parkera vid den vändplats som finns på andra sidan. Härifrån går man ner till den grillplats som finns nere vid stranden och spanar ut över sjön.

Tubkikare är i stort sett ett måste här då det är långa avstånd ut över sjön.

 

Fåglar

Korset/Sölvshall är främst en rastplats för sjöfågel under flyttningstid.

Lokalens stora dragplåster är möjligheten att se rastande kustarter som ejder, svärta och sjöorre  som alla ses regelbundet. Bästa tillfällena att få se dessa arter är att åka hit efter regniga nätter, främst i april-maj men även augusti-oktober kan betala sig.

Även ovanligare arter som gråhakedopping, svarthakedopping och smålom har observerats under senare år.

 

Ejder  Foto: Henrik Strandberg

 

Tillbaka till kartan