NÄSSJÖN

 

Under 1960- och 1970-talet var Nässjön fantastisk med hundratals rastande svanar och änder. Fågeltornet vid sjöns södra del finns inte mer. En restaurering av sjön måste ske. Men sjön är fortfarande ett populärt utflyktsmål för Ljungbyborna. Först som sist bör nämnas att Nässjön har tappat väldigt mycket av sin betydelse som fågelsjö. Flera rensningar av Kåtån som rinner genom sjön, har gjort och vattnet försvinner snabbt ur sjön.

 

Vägbeskrivning

 

Nässjön ligger några km väster om Ljungby. Enklast att nå sjön är från den nedlagda Bolmenbanans banvall som nu är cykelled. Leden är skyltad från centrum.  Sjön är sänkt och blir till en grässjö på sommaren.

Enklast att besöka sjön är som ovan nämnts att följa banvallen ner till bron. Här har dock vidbuskarna växt i höjden och sikten är minimal. Längs sjöns kanter finns flera älgtorn men då måste du på med stövlarna och vandra längs sjöns stränder, något som kan ge många fina upplevelser inte bara fågel utan även olika djur och växter. (6301024,1382000)

 

Fåglar

 

De få dagar som vattnet finns kvar lockar dock Nässjön till sig förvånansvärt mycket fåglar. Sångsvanarna kommer tillsammans med gäss och änder. Blir våröversvämning sent på våren dyker svarthakedoppingar och svarttärnor upp. Storspov och vipor häckar tillsammans med rödbenor och enkelbeckasiner.

 

Sångsvan  Foto: Conny Christensen

 

 

Tillbaka till kartan