Målaskogsberg

 

Målaskogsberg ligger 2 mil öster om Ljungby. Berget är ett naturreservat. Parkering och markerade stigar finns. Berggrunden är hyperit och floran är mycket rik. Vätteros, trolldruva, blåsippa, desmeknopp och solvända är växter du kan hitta.

 

Vägbeskrivning

Från Ljungby kör du mot Vislanda. Efter 2 mil svänger du vänster mot Målaskog. Reservatet når ut till Vislandavägen och du kan inte missa parkeringen. (6301400,1404974) Mitt emot parkeringen går du upp på berget. Glöm dock inte att gå en runda bland slåtterängar och beteshagar på samma sida som parkeringen. Och glöm inte kaffekorgen!

 

Fåglar

Naturligtvis är inte bara floran intressant utan även fågellivet är rikt. Stenknäck finns nästan året runt. Grönsångaren sjunger flitigt i avenboksskogen. Nötkråkan hittas enklast på sensommaren och hösten då den samlar hasselnötter. Har du tur så stöter du upp en järpe i sluttningarna mot öster. I början av juni skall du lyssna efter den mindre flugsnapparen som ibland sjunger från berget.

 

Stenknäck  Foto: Hans-Gösta Pettersson

 

Tillbaka till kartan