Fågellokaler i Ljungby kommun

1 Huliesjön                                                11 Toftaholm/Färjansö                                      

2 Södra Ljunga                                          12 Ljungby stad, Kronoskogen

3 Styplesjö                                               13 Nässjön

4 Klövarydsjön                                          14 Bokholmen

5 Ljungby stad, Lagaån                              15 Målaskogsberg

6 Jättabron                                             16 Bräkentorp

7 Honsborg                                             17 Kösen/Östraby                                     

8 Exen                                                   18 Brusarp                       

9 Södra Vidöstern                                    19 Vedåsa                           

10 Össlöv/Trotteslöv                                20 Horsnäsamossen   

                                                            21 Flymossen                                                       

           Koordinater enligt RT90