Ljungby Stad

 

Ljungby ligger i Lagadalen. Längs Lagaån går vår och höst ett intensivt fågelsträck. Befinner du dig inne i stan märker du kanske inte så mycket av småfåglarna men väl när vråkar, gäss, svanar och inte minst tranorna drar förbi.

 

Får du en stund över så ta en promenad längs Lagaån. Det är något av stadens lunga. Det går att promenera från Gängesbron i söder till Ågårdsbron i norr. Det är främst de vanliga småfåglarna du ser men ibland kommer kungsfiskaren förbiflygande. På vintern brukar många gräsänder hålla till vid broarna tillsammans med någon knipa eller storskrake.

 

 

Vi börjar vår vandring i söder, vid Gängesvägen/Vadgatan. Följ åns östra sida och det är bara några 100 meter till Industribron. Detta är i maj-juni ett bra ställe för härmsångare. Vid Industribron tar du höger och innan tennisbanorna vänster och du kommer ner till gångbron, Ljungsätersbron. På andra sidan ån kommer du upp till Villagatan/Olofsgatan där turkduvorna brukar hålla till. Det finns mycket fågel i dessa kvarter, håll utkik efter stenknäcken.

 

                         Turkduva  Foto: Hans-Gösta Pettersson

 

Vi går dock inte över gångbron utan tar till höger. Lagavallen ligger här med sina fotbollsplaner. Kolla genom den gamla grinden efter rastande trastar på hösten. På sommaren kan strandskatan gå här och söka föda.

 

Nästan mitt emot grinden till Lagavallen tar du vänster och kommer ner till Ulvabäckens utlopp i Lagaån. Längs Ulvabäcken brukar vara mycket fågel. Trädgårdssångare, lövsångare, entita, grön- och gråsiska och mycket annat kan hittas.

 

Snart svänger en promenadväg vänster och följer Lagaån upp mot elverket. Detta är Pilparken. Bland gräsänderna ligger ofta knipor och vid fallet ses då och då under den kalla årstiden strömstaren. Vår och sommar har forsärlan funnits här de senare åren.

 

 Forsärla  Foto: Hans-Gösta Pettersson

 

Gå över Storgatan och håll höger. Efter 50 m (efter Ljungby Energi) sväng vänster och följ stigen bland husen.

 

Efter Astradsskolan så ta vänster och passera över Tomtebobron, ”Bananbron”. Vintertid håller här till en flock gräsänder och fiskmås och gråtrut ses då och då. Även knipa, storskrake och vigg kan dyka upp.

 

Efter Tomtebobron håller du höger och en fin promenad längs ån börjar. Lagaån har här mer sumpiga stränder. I flera år har skrattmåsarna häckat tillsammans med ett par knölsvanar. Bland småfåglarna ses sävsångare och sävsparv.

 

 Skrattmås  Foto: Conny Christensen

 

Nästa bro är Järnvägsbron och här blir ån åter bredare vilket gör att storskrake och storskarv ses fiskande.

 

Sista bron är Ågårdsbron , en gammal bro från tiden innan ån dämdes. Bron är avstängd från trafik och bänkar finns lämpliga att inta sin fika. Undrar hur fågellivet var när Lagaåns vatten strömmade genom staden?

 

Tillbaka till kartan