Kösen/Östraby

Kösen är en av våra större sjöar som delas av Annerstads och Angelstads socknar. Runt sjön finns flera mindre vassruggar. Sjön är mestadels omgiven av skog

 

Vägbeskrivning

Du hittar till Kösen genom att från Ljungby köra väg 25 västerut mot Halmstad. Efter ca 15 km kommar man till sjöns utlopp som är Bolmån. Fortsätt ytterligare ca 500 m till en skylt Östraby norra. Sväng in här. Ca 100 m in finns en liten parkeringför en eller två bilar. Följ vägen till fots genom stugbyn. Du ser snart sjön. Här har du fin utsikt över sjön från en liten klippa. (6294670, 1375380)

 

Fåglar

Häckfågelfaunan består av bl.a. storlom, fiskgjuse, skäggdopping, fisktärna och våra vanligaste änder som knipa, kricka och gräsand. Grågås häckar också.

Fisktärna  Foto: Rolf Nilsson

Kungsfiskare ses ibland. Mindre hackspett häckar troligen regelbundet i området liksom trana.

Vår och höst passerar ett blandat streck av måsar, tärnor, rovfåglar och änder. Vid åmynningen och sjön utlopp är det oftast öppet vatten under vintern och här samlas vårens första änder.

Tillbaka till kartan