Klövarydssjön-Klövasmosse-Stavasjön

Klövasmosse är en ca 3 km lång mosse. Vid mossens norra del ligger den sänkta sjön Klövarydssjön och i södra delen av mossen ligger de sänkta sjöarna Stubbesjö, Lyckesjö och Stavasjön. Före sänkningarna av sjöarna, var det ett stort vattenstråk från Klövarydssjön tll Stavasjön. Efter sänkningen odlades kärret upp och här var åkermark fram till 1970-talet. Idag är åkermarken till stor del planterad med granskog, själva mossen är dock fortfarande öppen och fin.
 

VÄGBESKRIVNING

Området är beläget cirka 12 – 15 km nordost om Ljungby. Från Ljungby kör man väg 25 mot Växjö. Vid Tutaryd tar man vänster mot Torlarp och efter ca 300 meter kör man mot Borsna. För att komma till Klövarydssjön, fortsätter man vägen mot Borsna. Cirka 4,5 km därefter svänger man vänster mot Torlarp och efter 2 km tar man vänster mot Torkelshult. Kör 2,8 km och parkera vid skylten Föraretorp och gå till höger utmed åkerkanten till sjön.  (6311544,1395674)

För att komma till Stavasjön och Klövasmosse fortsätter man rakt fram på Borsnavägen vid vägskälet till Torlarp. Kör cirka 900 meter och parkera bilen vid Stavasjön. (6307974,1396204 ?) Härifrån kan man gå cirka 200 meter mot Borsna och sedan ta till vänster på en skogsväg som leder till Klövasmosse. (6308764,1395954 ?)

FÅGLAR

Klövarydssjön

Häckfåglar:

Trana, sångsvan, fiskgjuse och lärkfalk.

Tillfälliga häckare:

Brun kärrhök och småfläckig sumphöna.

Brun kärrhök  Foto: Conny Christensen

                                                        

Sträckfåglar:

Under vår och höst går ett bra sträck av framförallt rovfågel över området.

Klövasmosse

Mossen är en gammal klassisk orrspelsmosse. Än idag finns här en god stam av orre. 2007 räknades spelande tuppar och beräknades då till minst 20 tuppar. Tidigare har här häckat storspov och ljungpipare. Troligtvis finns dessa kvar fortfarande. I mossens sydvästra del har även tjäderspel noterats under senare år. I övrigt kan nämnas att 2 – 3 pärlugglor och 3 – 4 sparvugglor hävdar revir i anslutning till mossen.

Stavasjön

Före sista sänkningen var Stavasjön en bra rastplats för sångsvan på vårarna. Idag finns det inga öppna vattenytor i sjön. Här häckar bl a trana, kanadagås och enkelbeckasin. Vissa år har även dvärgbeckasin och småfläckig sumphöna hörts.

 

Tillbaka till kartan