Jättabron

 Lokalen består av några mindre öar i sydvästra delen av Bolmen, som är ganska grund här. Detta får till följd att det vid lågvatten bildas stränder runt öarna. Det finns lite skog på några av dem, men några är mer buskbevuxna. En del bladvass finns också. Läget i sydväst gör att många fåglar passerar här på höststräcket.

Vägbeskrivning

Du hittar hit genom att från Byholma köra mot Torarp, efter några kilometer går en väg till höger ner till stugbyn. Vid den lilla hamnen finns en parkeringsplats. (6301474,1365849 ?) Det finns en liten stig i skogskanten som följer sjön ut mot öarna. Om vattenståndet inte är för högt så kan man gå långt ut, och här har man en fin utsikt över storsjön.

Fåglar

Häckfågelfaunan är väl ganska typisk för våra större sjöar, med bl.a. havstrut, fisktärna,storlom,lärkfalk,småskrake, fiskgjuse och bivråk. På våren kan flockar av änder rasta på sjön t.ex. svärta ejder, men då är det sällan möjligt att komma ut här. Hösten är väl den tid som denna lokal har mest fågel att erbjuda. Även nu rastar ibland flockar av marina änder som svärta och sjöorre. Ett fint sträck av bläsand och stjärtand kan med lite tur också ses. Gäss sträcker förbi, och rastar ibland. Flera olika arter av vadare passerar här, och om det är lågvatten så kan man få se dem rasta på revlarna.Tranor,måsar och tärnor följer också gärna sjön mot sydväst. Flera arter rovfåglar brukar också kunna ses på sträck. Sent på hösten är chanserna goda att se snösparv och vinterhämpling.Dvärgbeckasin rastar ofta i vassarn.

Flera för trakten ovanliga arter har setts här bl.a. alfågel,roskarl,sandlöpare,myrsnäppa,kustlabb,skräntärna och citronärla.

Foto: Agne Johansson

Lämpligen används stövlar om man vill vada ut till ön. Tänk på att köra försiktigt i stugbyn.

 

Tillbaka till kartan