Horsnäsamossen

Horsnäsamyren är en av våra största myrar. 2008 blev mossen naturreservat med en yta av 767 hektar. Största delen av mossen är öppen myr men fina kantskogar finns. Söder om Vislandavägen finns ostörda skogsöar ute i mossen.

VÄGBESKRIVNING

Enklast att studera mossens fågelliv är från tornet på myrens östra sida. Från Vislandavägen svänger du in på Ottersnäsvägen (vägvisare finns) och kör den 600 m. Där finns en parkeringsplats (6301528, 1396356) och en stig med spång ut till tornet. Mossen kan också besökas från andra ställen men då skall du ta med dig en bra karta och en kompass.

 

FÅGLAR

Häckfåglar:

Mossen hyser ett av länets bästa orrspel. 10-15 tuppar är normalt. Här finns också trana, storspov, grönbena, enkelbeckasin och ljungpipare. Tjäder finns i kantskogarna. I södra delen av reservatet finns fin tjäderskog. Sparvuggla är hörd på flera ställen runt mossen.  Dubbeltrast är ganska vanlig och den mindre hackspetten  syns då och då.

Sträck:

Horsnäsamossen är inte känd för att vara någon bättre sträcklokal. Blå kärrhök och trana kan sträcka vissa dagar.

Vinter:

Ödsligt. Leta efter orre och varfågel. Någon korp bör flyga förbi.

Tillfälligt:

Småspov har spelat över myren några år.  

SKÅDARTIPS

Orren spelar nästan året runt men bäst är spelet i april-maj. Tornet står på mossens östra sida, det innebär sol i ryggen på morgonen men motljus på kvällen.

Life to ad(d)mire: I ett projekt mellan Länsstyrelsen och EU har mossen röjts på tallar för att gynna mossens djur och växter. Diken skall proppas igen för att hindra ny igenväxning. Horsnäsamossen är en av 5 myrar i Kronobergs län som ingår i detta projekt.

 

Fågeltorn Horsnäsamossen Foto: Rolf Nilsson

 

 

Tillbaka till kartan