Hornsborg

 

Är ett jordbruksområde utmed Lagaån som består av flera byar. Horn i norr och Horshult i söder.

 

Vägbeskrivning

Detta är en trakt med ett levande jordbruk, så fågeltillgången varierar med grödor och dylikt. Motorvägen, E4, går igenom här så det blir aldrig riktigt tyst.

Det finns ingen bra parkeringsplats i området. Där gamla E4:an går över ån Lagan går det att stanna men tänk på att detta är en infart till åkrar så lämna inte bilen där. (6282336,1377884 ?)

 

Fåglar

Bland de häckande arterna kan nämnas tofsvipa, sånglärka, lärkfalk och troligen bivråk.

 

Lärkfalk  Foto: Conny Christensen

 

Under tidig vår kan en del gäss rasta på åkrarna. Tättingar rastar också.

På hösten är sträcket nog ännu bättre, speciellt med rovfågel. Observationer av brun glada, pilgrimsfalk, stenfalk, kärrhökar och havsörn är möjliga. Flockar av ängspiplärkor, bo/bergfink brukar födosöka på fälten.

 

Tillbaka till kartan