Hallands Väderö

3 maj 2012

 


Båten Sund (RN)


Bokskog på södra delen (RN)


På spaning efter Svarthätta (AH)


Noggrann spaning (LP)


Svarthätta hona (RN)


Fikapaus vid Kapellhamn (AH)


Ejdrar i blåsten b(RN)Ejdrar i storfamilj (RN)


Tobisgrisslor på klipporna (AH)


Strandskator (RN)


Tobisgrisslor (AH)


Vandringsled (AH)


Vitsippor (AH)


Mot Bjärehalvön (AH)


Tubkikare underlättar  (BA)