Galleri

Här visar vi teckningar som våra medlemmar gjort. De har under många år bl. a. illustrerat vår tidskrift Tetrix och andra trycksaker.

Kråka. Teckning av Hans-Gösta Pettersson

 

Bivråk. Teckning Göran Lind

 

Hägrar.

Göran Lind

Salskrake.

Hans-Gösta Pettersson

Hökuggla.

Göran Lind

Sidensvansar.

Hans-Gösta Pettersson

Mindre hackspett.

Göran Lind

Skata.

Hans-Gösta Pettersson

Nötkråka.

Göran Lind

Glada.

Hans-Gösta Pettersson

Skärfläcka

Göran Lind

Tjäder.

Hans-Gösta Pettersson

Blåhake

Göran Lind

Tornfalk

Hans-Gösta Pettersson

Skrattmås

Göran Lind

Mindre strandpipare

Hans-Gösta Pettersson

Varfågel

Göran Lind

Strömstare

Hans-Gösta Pettersson

Enkelbeckasin

Göran Lind

Tranor

Hans-Gösta Pettersson

Stenknäck

Göran Lind

Härfågel

Hans-Gösta Pettersson

Stjärtand

Göran Lind

Strandskata

Hans-Gösta pettersson

Svarttärna

Göran Lind

Stjärtmes

Hans-Gösta Pettersson

Mindre korsnäbb

Göran Lind

Havsörn

Hans-Gösta Pettersson

Järpe

Göran Lind

Tjäder

Hans-Gösta Pettersson

Storspov

Göran Lind

Knipa

Hans-Gösta Pettersson