Exen

 

Exen är en ganska grund sjö i södra delen av kommunen i Nöttja socken. Bolmån rinner genom sjön. Norr om sjön ligger byn Bolmaryd med odlad mark intill ån. Vid Bolmåns mynning finns en liten sandrevel. Strandskogarna består till stor del av lövskog. Det finns flera mindre vassruggar i sjön.

 

Vägbeskrivning

Badplatsen i norr, vid åmynningen, kan nås genom att från Nöttja köra mot Bolmaryd. Här finns en skylt som visar vägen till badplatsen. Parkera på anvisad plats. En stig utmed ån leder till stranden och här har man uppsikt över sjön och sandreveln. (6286464,1374334)

 

Fåglar

 

De häckande arterna består bland annat av storlom, fiskgjuse, skäggdopping, rörsångare, drillsnäppa, sävsparv, gräsand och skogssnäppa. Här ses även kungsfiskare mer eller mindre regelbundet.

I anslutning till åkrarna häckar även storspov, tofsvipa, och sånglärka. I strandskogarna häckar också mindre hackspett.

Röd glada ses ofta i området. Rördrom har hörts i vassarna. Lokalen har också besöks av pilgrimsfalk.

 

Skäggdopping  Foto: Rolf Nilsson

 

Under vår- och höststräcket passerar gäss, änder, vadare och en del rovfågel. Vid åkrarna rastar an del småfågel. Den lilla sandreveln utgör ibland rastplats för vadare och måsfåglar.

Flera arter änder har setts rasta i sjön såsom snatterand, årta, bläsand, sjöorre och svärta.

 

Skådartips

Lokalen kräver sällan stövlar. Tänk på att åkrarna är odlad mark och får inte beträdas. Följ åkerkanten om denna del besöks.

 

Tillbaka till kartan.