Bildgalleri

Fåglar och natur    Nr 669

 

En hälsning till klubben och främst exkursionsdeltagarna till Visingsö.

Mycket snö på Visingsö men den går snart bort.

Rüdiger Kasche

Övervintrande sånglärkor

Storskarvar vid hamnen

Rävar kom med isen 2012, därefter har 50-60 ex skjutits här, men fortfarande finns några ex...

 

 

Tidigare publicerade bilder ligger under Bildarkiv

 

Skicka dina bilder till 037212805@telia.com