Bildarkiv  T

Klicka på bild för större format

Taigablåstjärt Grönhögen 13/10 2016 Roger Karlsson
Taigasångare Össby Öland 4/10 2014 Samuel Svennemyr
Talgoxe Ljungby 4/3 2007 Hans-Gösta Pettersson
Talgoxe Kånna 1/11 2015 Henrik Strandberg
Talltita Haparanda 27/7 2010 Bengt Andersson
Talltita Orberg 4/1 2012 Rolf Nilsson
Taltrast Ljungby 8/10 2012 Rolf Nilsson
Taltrast Södra Ljunga 26/4 2017 Ulf Ekström
Taltrast Finnhult 18/4 2019 Ulf Ekström
Tamduva Ljungby 18/2 2008 Hans-Gösta Pettersson
Tjockfot Klövaryd 7/7 2011 Anders Carlsson
Tjäder Hunsberg 7/10 2007 Conny Christensen
Tjäder Rataryd 17/9 2009 Conny Christensen
Tjäder Rataryd 17/9 2009 Conny Christensen
Tjäderhöna Maramö 11/10 2010 Conny Christensen
Tjäder Rydaholm 23/10 2010 Joakim Salomonsson
Tjäder Rydaholm 23/10 2010 Joakim Salomonsson
Tjäder Ryssbymossen 13/5 2012 Lars Jonsson
Tjäder Vedåsa 28/3 2016 Ulf Ekström
Tjäder Vedåsa 28/3 2016 Ulf Ekström
Tjäderhöna Hopamossen 9/5 2013 Conny Christensen
Tjäderhöna Mansnäs 4/10 2016 Conny Christensen
Tjädertupp Marsjö 14/2 2017 Bengt Andersson
Tjädertupp Sommarsäte 31/10 2017 Conny Christensen
Tobisgrissla Båstad 23/10 2011 Rolf Nilsson
Tofsmes Hamnedamossen 24/2 2011 Rolf Nilsson
Tofsmes Store mosse 4/1 2015 Ulf Ekström
Tofsmes Bolmen 26/2 2015 Bengt Andersson
Tofsmes Store Mosse 16/2 2015 Ulf Ekström
Tofsmes Orberg 1/3 2018 Rolf Nilsson
Tofsmes Orberg 14/2 2018 Rolf Nilsson
Tofslärka Ljungby   Evald Jonsson
Tofsvipa   27/5 2006 Anders Carlsson
Tofsvipa juv Tosteberga 3/6 2007 Hans-Gösta Pettersson
Tofsvipa Öland 26/3 2010 Conny Christensen
Tofsvipa Össlöv 18/3 2011 Conny Christensen
Tofsvipa Halmstad jun 2014 Henrik Strandberg
Tofsvipa o stare Össlöv 15/3 2015 Samuel Svennemyr
Tofsvipa ung Ottenby 27/8 2016 Joakim Salomonsson
Tofsvipor Ljungasjön 28/10 2017 Ulf Ekström
Tordmule Stora Karlsö 1/7 2014 Bengt Andersson
Tordmule Hanö 10/6 2017 Conny Christensen
Tordmule Skummeslöv 23/9 2018 Henrik Strandberg
Tornfalk Tosteberga 29/7 2008 Conny Christensen
Tornfalk Öland 29/9 2011 Conny Christensen
Tornfalk Agunnaryd 8/9 2013 Anders Wing Aronsson
Tornfalk Draven 18/9 2013 Hans-Gösta Pettersson
Tornfalk Horsnäsamossen 1/10 2016 Conny Christensen
Tornfalk Trönninge 30/10 2016 Ulf Ekström
Tornfalk Trönninge 4/4 2017 Conny Christensen
Tornfalk juv Horsnäsamossen 15/8 2017 Conny Christensen
Tornfalk Trönninge 31/3 2018 Bengt Andersson
Tornfalk Morups tånge 28/7 2018 Henrik Strandberg
Tornseglare Sandby Öland 4/8 2007 Hans-Gösta Pettersson
Tornseglare juv Hölminge 4/8 2011 Conny Christensen
Trana Trana Trana Hans-Gösta Pettersson
Trana Brånen 16/3 2011 Anders Holmberg
Trana Norra Bolmen 28/8 2011 Conny Christensen
Trana Bräkentorp 31/3 2012 Conny Christensen
Trana Össlöv 13/9 2012 Conny Christensen
Trana och råbock Bräkentorp 25/4 2016 Conny Christensen
Trana och tofsvipa Styplesjö 13/5 2016 Conny Christensen
Tranor o gravänder Pulken 28/3 2014 Conny Christensen
Tranor Pulken 28/3 2014 Conny Christensen
Tranor Exen 7/9 2016 Henrik Strandberg
Trana Veka 17/3 2017 Conny Christensen
Trana Södra Ljunga 17/3 2017 Conny Christensen
Trana Tallberga Bolmen 18/12 2017 Conny Christensen
Tranor Sommarsäte 15/2 2018 Conny Christensen
Tranor Södra Ljunga 16/3 2018 Conny Christensen
Tranor Södra Ljunga 16/3 2018 Conny Christensen
Tranor på kvällen Södra Ljunga 16/3 2018 Conny Christensen
Tretåig hackspett Ankarede 5/7 2016 Bengt Andersson
Trädgårdsträdkrypare Helsingborg 19/3 2015 Bengt Andersson
Trädgårdssångare Öland 23/5 2017 Henrik Strandberg
Trädkrypare Ljungby 3/3 2006 Hans-Gösta Pettersson
Trädkrypare Huliesjön 23/1 2010 Joakim Salomonsson
Trädkrypare Ljungby 13/3 2013 Hans-Gösta Pettersson
Trädkrypare Öland 15/10 2016 Ulf Ekström
Trädlärka Kapelluden 31/5 2008 Rolf Nilsson
Trädlärka Kapelluden 31/5 2008 Rolf Nilsson
Trädpiplärka Store Mosse 13/6 2008 Rolf Nilsson
Trädpiplärka Kånna 26/9  2015 Henrik Strandberg
Turkduva Ljungby 16/12 2006 Hans-Gösta Pettersson
Turkduva Ljungby 30/3 2008 Hans-Gösta Pettersson
Turkduva Ljungby 19/1 2008 Hans-Gösta Pettersson
Turkduva     Roger Karlsson
Turkduva Ljungby 21/12 2009 Hans-Gösta Pettersson
Turkduva Ljungby 20/11 2015 Rolf Nilsson
Turkduva 13 st totalt Ljungby 20/11 2015 Rolf Nilsson
Turkduva Ljungby 20/11 2015 Rolf Nilsson
Turkduva Ljungby 27/2 2018 Hans-Gösta Pettersson
Turturduva Skåne 26/8 2004 Anders Carlsson
Turturduva Trönninge ängar 10/6 2012 Anders Holmberg
Tuvsnäppa Eckelsudde 7/10 2010 Rolf Nilsson
Törnskata Skåne 2/8 2007 Conny Christensen
Törnskata Ottenby 7/9 2007 Hans-Gösta Pettersson
Törnskata Vedåsa 12/7 2015 Ulf Ekström
Törnskata hane Mästocka 18/8 2015 Conny Christensen
Törnskata hane Hallands Väderö 28/5 2016 Henrik Strandberg
Törnsångare Öland 31/5 2008 Rolf Nilsson
Törnsångare Halland 26/5 2016 Conny Christensen
Törnsångare Krankesjön 13/5 2017 Henrik Strandberg