Bildarkiv  So-Sp

Klicka på bild för större format

Sothöna Hornborgasjön 30/3 2007 Rolf Nilsson
Sothöna Herculesdammarna 17/5 2014 Ulf Ekström
Sparvhök Ljungby 5/1 2011 Rolf Nilsson
Sparvhök med koltrast Skummeslöv 15/8 2011 Conny Christensen
Sparvhök Öland 21/9 2013 Joakim Salomonsson
Sparvhök Falsterbo 4/10 2014 Joakim Salomonsson
Sparvhök Orberg 21/5 2015 Rolf Nilsson
Sparvhök Öland 10/9 2015 Conny Christensen
Sparvhök Ljungby 11/3 2016 Hans-Gösta Pettersson
Sparvhök Ljungby 9/11 2016 Hans-Gösta Pettersson
Sparvhök Hulie 20/2 2017 Gritt Madsen
Sparvhök Ljungby 20/2 2019 Hans-Gösta Pettersson
Sparvhök slagit koltrast Ljungby 20/2 2019 Hans-Gösta Pettersson
Sparvhök med byte Ljungby 28/7 2017 Marie Eriksson
Sparvuggla Tutaryd 19/3 2009 Rolf Nilsson
Sparvuggla Huliesjön   Conny Christensen
Sparvuggla Trollestorp 11/12 2014 Samuel Svennemyr
Sparvuggla Skärsjöholm 12/11 2016 Joakim Salomonsson
Spetsbergsgås, Sädgås Össjö 3/3 2009 Rolf Nilsson
Spetsbergsgås Södra Ljunga 12/2 2016 Ulf Ekström
Spetsstjärtad duva Hammarby Öland 25/5 2019 Rolf Nilsson
Spillkråka Skåne   Conny Christensen
Spillkråka Orberg 9/5 2009 Rolf Nilsson
Spillkråka Huliesjön 27/12 2010 Conny Christensen
Spillkråka Öjarp 20/4 2015 Bengt Andersson
Spovsnäppa, Kärrsnäppa Västerstadsviken 20/8 2009 Rolf Nilsson