Invigning av naturreservat Kronoskogen 30 september 2017

 
Vid invigningen ställde 4 klubbar upp och informerade om sin verksamhet. Vi berättade om den inventering som Roger, Kerstin och Krister gjorde 2008. Vi delade ut broschyrer om klubben och Birdlife Sverige. Många klubbmedlemmar var med under dagen.  /Rolf

 

Vårt informationsställ   Foto: Dan Rapp

 

Exkursion till Falsterbo 2 september 2017

Redan kl. 06.45 samlades vi denna fuktiga och dimmiga morgon för att åka i gemensam minibuss till Falsterbonäset. För att titta på flyttfåglarna som passerade näset på väg söderut. Det fanns fågelskådare från både när och fjärran vid Falsterbo kanalen, där vi sedan höll till de närmaste 4 -5 timmarna. En hel del rovfåglar passerade över oss under dagen. De flesta höll sig för säkerhets skull på långt avstånd, för att undslippa att bli identifierade av undertecknad. Men det blev dom ändå! Tack vare erfarna skådare från klubben och andra fågelskådarkollegor. Totalt noterades 51 arter. Sedan åkte vi även till Falsterbo Bird show och tittade över utbudet av fågelskådartillbehör.      Utförligare rapport kommer i Tetrix.  /Göran Fäderlid

Skådare, ormvråk, sparvhök  Foto: Ulf Ekström

 

Exkursion till Morups Tånge och Getterön 29 juli 2017

 

Idag var det dags för vadarsträck.
Göran Ek, Ulf och Pernilla Ekström, Claes Fohlman, Henrik Strandberg, Göran Fäderlid och Anders Holmberg åkte i två bilar på den här utflykten till Halland. Eva Ek samt Roger  och Kerstin  Karlson skulle ha följt med men tyvärr satte en förkylning och ett ryggont stopp dem den här dagen. 
Första stoppet blev vid parkeringen i Korshamn/Morups Tånge. Tyvärr regnade det mycket kraftigt så efter att ha fått se blott 9 vadararter var vi tvungna att ge upp. Trist för platsen har potential vad gäller mängd och artantal av rastande vadare. 
Färden gick nu vidare till Getterön. Från de olika vindskydden och gömslena såg vi ytterligare 6 vadararter, pilgrimsfalk och kentsk tärna. Claes lyckades även få syn på en födosökande stripgås. 
Inget giltigt kryss på 300-listan men kul att få se den här. 
På hemresan stannade vi till vid Laxbutiken på E6:an för en bit mat.
Trots det ur skådarsynpunkt dåliga vädret hade vi som vanligt en trevlig dag.
För den som vil se vilka arter vi såg så går det bra att kolla in artportalen / Halland / 29 juli där Henrik Strandberg m fl noterat kryssen.  /Anders Holmberg

 

Kentsk tärna - Getterön (Ulf Ekström),  Kustsnäppor - Morups Tånge (Henrik Strandberg)
Småsnäppa - Morups Tånge (Henrik Strandberg),  Ängspiplärka - Getterön (Ulf Eström)

 

Exkursion till Öland 20 – 21 maj 2017

16 medlemmar fördelade på två minibussar med Claes och Ulf som chaufförer drog iväg på lördagsmorgonen under Gritts ledning. Under lördagen stod norra Öland på schemat och Gösta Friberg visade upp lämpliga skådarlokaler och en mängd fågelarter kryssas. Varmt och soligt som passar människan men leder till mindre fåglar. Övernattning och middag på Gammalsbygården. Söndagsförmiddagen ägnades åt skådning i Ottenbyområdet och efter lunch mötte Pav Johnsson (känd från ”Det stora fågeläventyret”) upp vid Färjestaden och guidade om fåglar, växter och natur. Resan gav 98 fågelarter, 9 orkidéer och många andra växter. Utförligare rapport kommer i Tetrix. Saxat ur anteckningar av Gritt, Göran o Eva samt Inger.

Grönsångare, ladusvala, törnskata, mindre blåvinge  Foto: Ulf Ekström

 

Fikapaus, Gösta Friberg guidar, Pav Johnsson guidar, göknycklar  Foto: Ulf Ekström

 

Exkursion till Hornborgasjön 14 maj 2017

Sju morgonpigga skådare lämnade Ljungby i en hyrd minibuss redan 04.30. Färden gick till Hornborgasjön där vi mötte upp Eva och Göran. Dagens guide Kent-Ove Hvass mötte oss vid Fågeldansen och visade oss flera platser på sjöns östra sida.

Tillsammans kryssade vi 87 arter. Vi såg bland annat spetsbergsgås, nilgås, brunand, årta, ägretthäger, gråhakedopping, dvärgmås, svarttärna, havsörn, rapphönor och gräshoppsångare.

 

 

Enkelbeckasin, fisktärna, hämpling, sävsångare  Foto: Ulf Ekström

 

Efter Hornborgasjön åkte vi till Falköping där vi besökte reningsverket/soptippen där vi hoppades se en brun glada. Den vi såg hade tyvärr fel färg, den var röd. Exkursionen avslutades på Falbygdens Ost där vi handlade diverse delikatesser.

Enligt reklamen har Hornborgasjön alla Sveriges fem doppingar häckande. Enligt vår guide saknas Svarthakedoppingen. Men var det svarthalsade doppingar vi såg långt bort andra sidan sjön? Det var den stora frågan.   /Stefan Eriksson

 
 

Gråhakedopping, nilgås, skådare  Foto: Ulf Ekström

 

Exkursion till Halmstad 29 april 2017

7 av klubbens medlemmar åkte på lördagsmorgonen till Halmstad för att guidas av Göran och Margareta Lindh vid de kända fågellokalerna söder om Halmstad. Vi samlades vid Larssons våtmark, där även Bengt anslöt till exkursionen. Eftersom det hade hittats en svartbent strandpipare vid Påarp på fredagskvällen så började vi exkursionen där. Strandpiparen var kvar och vi kunde studera den fint i våra tubar. Vid Påarp såg vi också bl a: Myrspov, svarthakedopping, gråhakedopping, roskarl, alfågel och många sjöorrar och strandskator.

Därefter åkte vi till Larssons våtmark där ett par svarthuvade måsar hade påbörjat en häckning i skrattmåskolonin. Här såg vi mycket fågel, bl a: brushane, rödbena, storspov, drillsnäppa, mindre strandpipare, skärfläcka, storspov, bläsand, bergand, vigg, kricka och snatterand.

Färden fortsatte sedan till Trönninge ängar där vi intog vår fika. Här såg vi bl a skedand, vitkindad gås, och prutgås.

Exkursionen avslutades med att vi åkte till Skälvik och tittade på ett par svarthakade buskskvättor.

På vägen hem besökte vi också Fammarp och tittade på en ringtrast som hade larmats ut tidigare.

Efter att vi tackat Göran och Margareta för guidningen åkte vi tillbaka till Ljungby.

Vi som deltog på exkursionen var :Göran L, Margareta, Ulf, Claes, Anders H, Göran F, Åsa, Roger, Kerstin och Bengt  /Roger

Mindre strandpipare, svartbent strandpipare, svarthuvad mås, brushanar  Foto: Ulf Ekström

Järnsparv, lövsångare, hämpling, gravänder  Foto: Ulf Ekström

Fikapaus   Foto: Anders Holmberg

 

Stäpphök vid Huliesjön 22 april 2017

Conny upptäckte tillsammans med Anders P en stäpphök under förmiddagen. Conny fotograferade höken och med hjälp av Roger och Kerstin bestämdes den till stäpphök. Kön och ålder är problematisk då bara små detaljer skiljer. Efter kontakt med Klaus Malling Olsen bestämdes den till en 3k hona. /Rolf

Stäpphök  Huliesjön  (Conny Christensen)

 

Exkursion till Toftaholm 6 april 2017

 Morgonens klubbexkursion till Toftaholmsområdet samlade 14 deltagare. Tyvärr blev fågelutbudet inte riktigt det förväntade då dimma saboterade delar av morgonen. Bland det som ändå noterades kan nämnas blå kärrhök 1 hona, fiskgjuse 1, bläsgås 1, snatterand 4, vigg 1 par, häger 2, storspov 1 och havstrut 2    /Jonas

Foto: Ulf Ekström

Dimman lättar och dags för fika   Foto: Anders Holmberg

 

Uggleexkursion 16 mars 2017

Uggleexkursion kl 18:00 - 20:00.10 av klubbens medlemmar samlades ikväll vid klubblokalen för att deltaga på klubbens uggleexkursion. Vårt första mål var Stavasjön där vi fick höra en sparvuggla. Vi hörde också morkulla, enkelbeckasin, taltrast och trana.Vi fortsatte till Klövaryd där vi på närhåll fick höra en flitigt spelande pärluggla. På hemvägen stannade vi vid Förarp där en kattuggla hördes på långt håll. Vi som deltog var: Göran E. Eva E. Lena H. Kerstin B. Göran F. Anders H. Lars B. Bengt A. Kerstin K. Roger K    /Roger

 

Berglärkor i Össlöv/Trotteslöv 6-7 mars 2017

Roger och Kerstin upptäckte 2 berglärkor på måndagen.  Från OBS-boken: "Trotteslöv: 2 berglärkor upptäcktes födosökande på en stubbåker och observerades fram till tolv-tiden, då de enligt Henrik och Krister blev uppskrämda av en förbipasserande lastbil. Vi återupptäckte berglärkorna, tillsammans med 11 sånglärkor, födosökande väster om bystugan i Össlöv vid 13-tiden". Berglärkorna var kvar även under tisdagen och och såga både vid Trotteslöv och Össlöv. Bakom bystugan fanns även en snösparv.

Snösparv, berglärka och sånglärka på samma bild. Foto: Ulf Ekström

 

Exkursion till Södra Ljunga 4 mars 2017

Vi var sex stycken som började lördagen vid fågeltornet i Södra Ljunga. I det behagliga vårvintriga vädret fick flera av oss se årets första trana, tofsvipa och stare. Utöver de arterna såg vi bl.a. även sångsvanar, krickor, knipor och gräsänder i sjön. Efter nån timmes skådande vände vi åter till bilarna för att fika, vilket skedde till ljudet av en förbiflygande flock sånglärkor och en ilsken nötväcka. Roger och Kerstin hade vid detta laget anslutit och berättade att de hade sett vitkindade gäss vid Sommarsäte och sällskapet bestämde sig för att försöka leta upp dem. På vägen mot de vitkindade gjorde vi halt strax bakom skolan och fick se två röda glador, varav den ena visade sig från sin bästa sida och drog fram nära oss. Väl på plats för att se de vitkindade gässen så mötte vi även Jonas som hade full koll på gässen som betade på åkern och tack vare det fick vi nöjet att se grågås, kanadagås, sädgås, bläsgås, vitkindad gås och spetsbergsgås. Det är väl vad man kan kalla full pott. Utöver detta fick vi också höra och se ormvråk, gröngöling, skogsduva, spillkråka samt en havsörn. Jag har säkert glömt att räkna upp några arter som vi såg men oavsett så var det en samling nöjda skådare som återvände hem vid middagstid.   /Ulf Ekström  Foton: Några deltagare, Sångsvan, Röd glada

 

Årsmöte 23 feb 2017

Ett snabbt årsmöte gav omval på samtliga poster. Budgeten fastställdes och medlemsavgiften för 2018 blir oförändrad. Sedan firade vi att klubben fyller 40 år med massor av tårta.

Därefter tog Anders Wirdheim vid med föredrag och bilder om "Hotade och sällsynta häckfåglar i Sverige". Under de senaste 50 åren har flera arter minskat kraftigt. T.ex gråsparv och de flesta fåglar i odlingslandskapet. Ejdern har de senast 15 åren minskat med ca 80 %. Alla vadare på strandängarna har minskat drastiskt. Sedan 1950 har 7 häckande arter dött ut medan 15 arter har etablerat sig om än på en låg nivå för flera. /Rolf

Rolf tackar Anders för ett givande föredrag med Hans-Göstas originalteckning från Verksamhetsberättelsen.  Foton: Anders Holmberg

Lite mingelbilder mm finns på : 40 år

 

Bildvisning på Högskolecentrum 9 feb 2017

Jubileumsåret startade med bildvisning/föredrag av Jan-Michael Breider  Ämnet var "Lek på allvar, våra fyra lekande arter".

Jan-Michael berättade om vilka strapatser som krävs för att dokumentera fåglarnas spel. Veckor av vakande i små tältgömslen med ibland ner till 20 graders kyla -  långa resor i Sverige, Norge och Finland - under totalt 40 års tid gav fantastiska bilder på orre, tjäder, brushane och dubbelbeckasin under spel. Inte att undra på att salen var fullsatt - vi fick sätta in extra stolar.        /Rolf

Bilder fotograferade under bildvisningen.  Rolf Nilsson

 

Ljungby fågelklubb bildades 17 jan 1977

Det betyder att klubben är 40 år och det firar vi med ett späckat program med toppföreläsare och flera exkursioner med de bästa guiderna. Och som vanligt har vi tårtkalas på årsmötet. Kom med och hjälp oss fira.

Första styrelsen

 

Vinterfågelrally  4 feb 2017


Årets rally genomfördes i dåligt väder. De första timmarna snöade det och sikten var dålig. Sammanlagt deltog 18 av klubbens medlemmar, fördelade på fem lag. 


Resultat:
1:a Kånna City (Henrik S, Claes F, Leif J, Anders C) 41 arter
1:a Lag-avulin (Margareta L, Göran L, Roger K, Kerstin K) 41 arter
3:a Götes (Kent K, Jens K, Lars J) 39 arter
4:a Storgatan (Krister W, Bernt D, Fredrik S, Göran F) 37 arter
5:a Gröngölingarna (Anders H, Bengt A, Lars B) 33 arter
Sammanlagt sågs 54 olika arter, bland annat: sädgås, svärta, orre, storskarv, duvhök, kungsörn, turkduva, sidensvans, strömstare, varfågel, stare, steglits, snösiska och stenknäck.                 /Roger