Höstmarknad i Össlöv 4 okt 2014

Klubben medverkade vid höstmarknaden i Össlöv tillsammans med försäljare av olika slag och ett loppis. Vi visade fågellitteratur, uppstoppade fåglar, fågelholkar, kikare och kameror. Vi hade en enkel tävling i att känna igen valiga fåglar som kaja, blåmes, glada osv. 34 personer deltog varav 10 svarade helt rätt. Tre vinnare drogs: Torbjörn Solén, Bo Persson och Anna Prytz Hård. Vinnarna får en blå T-shirt med en glada på bröstet. /Rolf

 

Exkursion till Djurle myr 13 sept 2014

Denna exkursion ledde oss inte så långt. Bara till Djurle myr nära vägen mellan Jät och Uråsa. Roland Ylvén och Johan Sandström från Kronobergs ornitologiska förening tog emot oss - 7 deltagare som startat kl 06.00 från Ljungby. Roland och Johan visade oss hur de fångade småfåglar i fina nät, hur man försiktigt plockar bort fåglarna och sedan ringmärker dem. Dessutom samlar man in data som art, kön, ålder, vikt, fetthalt och datum. Data tillsammans med ringens nummer skickas till Naturhistoriska museet.

Roland visar hur ringmärkning går till under fältmässiga förhållanden

De flesta som fångas i näten är sävsparvar men vi fick också se blåmes och talgoxe som ringmärktes. Vi hade hoppats på blåhake men trots bandspelare kammade vi noll.

Sävsparv 1K hona

På eftermiddagen visade Roland och Johan intressanta lokaler som Lidhemssjön och Jäts badplats. Vi såg mycket rovfåglar som havsörn (2 st 1K vid Lidhemssjön), brun och blå kärrhök, röd glada, tornfalk, ormvråk samt sparvhök och duvhök. Vid Jäts badplats såg vi bergand och storlom. Totalt 43 arter.   /Rolf Nilsson

 

Exkursion till Falsterbo 9 sept 2014

 11 deltagare samlades vid Atteviks kl 06.30 för att följa med på exkursion till Falsterbo.  Det var en fin soluppgång och meteorologerna hade lovat en fin sommardag med temperaturer över 20 grader. Det enda negativa med vädret, var att det skulle bli östliga vindar. När vindarna kommer från öst är det dåligt rovfågelsträck över Falsterbo. Vi bestämde oss därför att lägga om resrutten och börja exkursionen i inre Skåne.

Vår första anhalt blev östra sidan av Havgårdssjön, där dagens första fika intogs innan vi började skådandet efter rovfågel. Vi såg bland annat cirka 10 röda glador, 5 ormvråkar, 2 tornfalkar, 1 lärkfalk, 5 sparvhökar och 1 fiskgjuse. Efter någon timme kom det ett larm om att man såg 2 bruna glador väster om Havgårdssjön, vi bestämde oss därför för att åka dit. De 2 bruna gladorna visade upp sig fint och bidrog till att flera av deltagarna fick ett nytt kryss.

Nästa exkursionsmål blev Näsbyholmssjön. Här rastade stora mängder av änder. Bland annat såg vi brunand, vigg, skedand, stjärtand, snatterand, gräsand, kricka, knipa och en smådopping. Även här rörde sig lite rovfågel i luften. Vi såg bland annat 2 havsörnar, 2 bruna kärrhökar och flera röda glador.

Vid tolvtiden beslutade vi oss för att åka till Falsterbo. Vi började som vanligt med ett besök på Annas bageri. Efter inköp av diverse läckerheter, tog vi en promenad på cykelvägen bakom bageriet för att leta efter de brandkronade kungsfåglar som observerats här under en längre tid. Det tog inte lång stund förrän vi hittade två brandkronade kungsfåglar och åter kryssades det av flera av deltagarna.

Vi fortsatte sedan till norra delen av Falsterbo kanal för att fika och se om det var något rovfågelsträck. Under tiden vi fikade fick vi i alla fall se några sträckande fåglar; 4 bivråkar, 5 sparvhökar, 1 tornfalk och en lärkfalk. Därefter bestämde vi oss för att åka till Skanörs gamla soptipp för att försöka se de svarthakade buskskvättor som observerats där tidigare. Vi hittade nästan direkt en hanne och en ungfågel. Åter kryssade en del av deltagarna.

Under förmiddagen hade det kommit ett larm om att det höll till två ägretthägrar vid Ängsnäset. Vi bestämde därför att aven försöka få se dessa. Efter en liten vandring från parkeringen vid Ljungen kom vi fram till Ängsnäset och fick se de båda ägretthägrarna. De var väldigt långt borta men med tubkikare kunde man se dem ganska bra. Desto närmare var en tornfalk som ryttlade väldigt nära oss. Någon av deltagarna började oroa sig för att firandet av alla nya kryss skulle få följder dagen efter.

Sedan var det dags att besöka Falsterbo Bird Show. Här kunde man gå omkring och titta på alla montrar med kikare, kameror, litteratur och dylikt. Efter diverse inköp bestämde vi oss för att avsluta exkursionen med en bit mat på restaurang Lucia i Höllviken. Sedan påbörjades hemresan och vi återvände till Ljungby vid halvniotiden efter en trevlig och händelserik dag.

Nämnas kan att det endast sträckte ut 14 bivråkar från Falsterbo under hela dagen, så jag tror att vi gjorde rätt i att inte sitta hela dagen och titta på sträck. Nästa gång vi besöker Falsterbo hoppas vi att det blåser från rätt håll så att vi får chansen att uppleva fågelsträcket här.

/Text: Roger Karlsson, Foto: Anders Holmberg

Utställning på CTC/Bentone aug-sep 2014

4 klubbmedlemmar ställer ut tillsammans 24 bilder i korridoren till matsalen på CTC/Bentone. Huvudsakligen fågelbilder men även naturbilder. Det är Ulf Ekström, Joakim Salomonsson, Rolf Nilsson och Hans-Gösta Pettersson som deltar.  /Rolf

 

        Storksläpp 26 juli 2014

I Hemmestorp släpptes 87 storkar från hägnen i Skåne.

Se:  storksläpp   

 

Exkursion till Skåne 17 maj 2014

Klockan 06:00 samlades 7 av klubbens medlemmar (Bengt, Claes, Anders H, Rolf, Ulf, Roger och Kerstin) vid Atteviks, där vi hyrt en buss för exkursionen till Skåne.

Vårt första mål var Ravlunda skjutfält, där vi skulle spana efter sommargylling och fältpiplärka med mera. Vi hade dock oturen att det just denna dag var skjutfältet  avstängt på grund av skjutövning. Vi provade att ta oss in i ytterkanten av skjutfältet för att få en chans på sommargylling. Vi hade tur och fick höra 2 sjungande gyllingar. I övrigt sågs här bland annat stenknäck, rödstjärt och gransångare.

Vi åkte sedan till Drakamöllan för att fika och lyssna efter sommargylling. Ingen gylling hördes här, vi fick nöja oss med sjungande härmsångare.

Färden fortsatte sedan till Furuboda, där vi hörde och såg 2 gulhämplingar. Sedan fortsatte vi till Äspet. Här såg vi bland annat småtärna, kentsk tärna, skärfläcka, mosnäppa, brunand och skedand.

Nästa mål var Herkulesdammarna som nåddes efter diverse felkörningar och en tur på en cykelbana. Här intogs dagens andra fika. När vi gick ut mellan dammarna hördes rördrommen tuta och ett tjugotal svarttärnor fångade elegant insekter över dammarna. Tre lärkfalkar fångade sländor och flera vita storkar observerades. I övrigt sågs bland annat glada och brun kärrhök.

Vi beslutade sedan att vi skulle avsluta exkursionen vid Krankesjön, där 2 skäggtärnor hade hittats. De två skäggtärnorna visade upp sig fint på närhåll och här fanns också ca 55 vitvingade tärnor och 3 svarttärnor. Vi hörde även sommargylling här.

Skådandet avslutades med en middag på ett motell i Gårdstånga. Vi kom tillbaka till Ljungby vid klockan 21:00 efter en 15 timmars lång exkursion med 88 sedda arter, varav 7 olika tärnarter. Alla var väldigt nöjda med alla fina observationer och många nya kryss kunde noteras.

/Roger Karlsson

 

 

Exkursion till Södra Ljunga 8 maj 2014

Till klubbens vanliga kvällsexkursion kom 6 tappra medlemmar i ösregnet för färd till Södra Ljunga. Regnet upphörde snart och vi fick en trevlig belöning då Anders upptäckte en ortolansparv som hörts tidigare på morgonen. Ortolansparven gick lugnt och födosökte i den plöjda åkern tillsammans med stenskvättor, buskskvättor och gulsparvar. Vi kunde detaljstudera den en lång stund och även fotografera den. Vid tornet mötte ytterligare 4 upp och vi fick bl.a. se 3 brushanehannar som landade i strandkanten.  /Rolf

                                                                                                          Ortolansparv.  Foto: Anders Holmberg

 

Horsnäsamossen 13 april 2014

6 personer samlades vid godsmagasinet i gryningen med småregn för årets första guidning via Turistbyrån. Framme vid Horesnäsamossen kunde vi från det nya tornet se 5 orrtuppar som redan börjat spela. Snart kom det flera så vi hade totalt 12 tuppar och snart också en höna som satte fart på tupparna.  2 storspovar spelflög och visade upp sig tillsammans med 2 ljungpipare och ca 10 ängspiplärkor. En grönbena hördes och ormvråk, korp och grågås flög över myren. I skogskanten hörde och såg vi flera gärdsmygar och 2 kungsfåglar. En större hackspett flög mellan träden och koltrast och taltrast sjöng. Tack Krister som guidade oss.  /Rolf

Vit stork i Kånna 6-7 april 2014

Under söndagen upptäckte Henrik Strandberg en vit stork i Kånna. Den flög runt och satt bl.a. på taket till kyrkan. Den födosökte på åkrarna och i pölen sv Kånna. Under söndagskvällen och måndagsförmiddagen hann ett antal medlemmar se och fotografera storken i pölen. Även fotografen Ronny Thelin kunde dokumentera storken så att ringens nummer kunde avläsas. Det stämde med det nummer Roger sett med tuben. Roger skickar uppgiften till Storkprojektet så vi hoppas få veta lite mer om vår gäst.  /Rolf

PS. Vi har redan fått svar från Storkprojektet: (kl 18:40 7 april)

"Hej Roger,

Såg att du rapporterat på Svalan och hade tänkt leta upp dig för mer info.. men du har gjort en perfekt Obs!

1479 föddes 2012 i mitt hägn i Stänkelösa med ett syskon. Den 25 juli 2012 släpptes den ut tillsammans med de andra som vuxit upp i hägnet. Den blev kvar i Stänkelösa till den 9 aug. Dagen efter såg jag den i Hemmestorp (där vi också har ett hägn), 25 aug i Blentarp och slutligen den 5 sept i Björnstorp. Från Hemmestorp var den i sällskap med andra ungstorkar och denna flock  (37 storkar) sträckte ut över Falsterbo den 13 september! Genom ett par återfynd vet vi att denna flock följde den västra routen som bär ner till Spanien.

Den är inte häckningsmogen förrän som treåring men en del 2-åringar gör en sommarutflykt. I fjor såg jag 4-5 stycken och i år har hittills två återvänt för att häcka. Detta är storkar som tillbringat vintern på soptipparna i Spanien och inte har så långt att flyga. De som övervintrar i Östafrika kommer inte tillbaka förrän dom är häckningsmogna.

Fortsätt spana efter storkar och rapportera! Berith Cavallin"

 

Årsmöte 27 feb 2014

Vid det ordinarie årsmötet i klubblokalen fastställdes verksamhetsberättelse med räkenskaper och budget och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Vid samtliga val till styrelse och revisorer blev det omval. Mötet avslutades med föredrag och bildvisning av Krister Karlsson. Vi fick följa med till Qinghai, ett område i sydvästra Kinas Tibet och gränsande till Himalaya.

 

Rekord i Spetsbergsgås  26 feb  2014

Södra Ljungaområdet har en längre tid invaderats av gäss. Någon enstaka spetsbergsgås har setts i flockarna av kanadagås och grågås. Sädgås och bläsgås har också blivit fler. Men 26-27 feb slog det till med som max 155 spetsbergsgäss i en stor flock vid Sommarsäte. Det är mycket ovanligt med så stora flockar och ett stort rekord för kommunen som tidigare haft 69 st som flest (3 mars 2009).  /Rolf

 

Utställning på Ljungby bibliotek 24 feb - 22 mars 2014

8 medlemmar ställer ut två fågelfotografier vardera. Utställningen är på väggen vid entredisken. Bilderna visar ett brett spektrum av våra vanliga fågelarter - rovfåglar, ugglor, vadare och småfåglar.

Några av fotograferna när bilderna hängdes upp. 

 

Besök på Ryssbygymnasiet 13 feb 2014

Årets första utflykt ställdes till Ryssbygymnasiet. Jan Folkesson berättade om deras utbildningar inom skog, jakt och viltvård. Vid en rundvandring såg vi en utställning med fåglar som täckte en hel vägg i deras bibliotek. En smakfull installation med hundraåriga välbevarade fåglar. I jaktavdelningen visades svenska djur som vildsvin och räv men även djur från afrikanska stäppen. Avslutningsvis besökte vi en pampig utställning av motorsågar. Från enorma monster från 1900-talets början till ultra lätta moderna Husquarnasågar.  /Rolf

 

Vinterfågelrally 8 feb 2014
 

4 lag ställde upp i årets rally.
Ställning.
1. Storgatan (Krister, Fredrik, Thomas, Bernt) 44 arter
2. Götes (Lars, Jens, Kent) 43 arter
2. Lag-avulin (Kerstin, Margareta, Göran, Roger) 43 arter
4. Kånna (Leif, Claes, Anders) 38 arter

Sammanlagt sågs 56 olika arter.
Bl a: Orre, häger, röd glada, storskarv, havsörn, duvhök, ormvråk, turkduva, ringduva, sparvuggla, gröngöling, spillkråka, mindre hackspett, sidensvans, strömstare, gärdsmyg, rödhake, svarthätta, stjärtmes, talltita, tofsmes, svartmes, trädkrypare, bofink, steglits, bändelkorsnäbb, mindre korsnäbb, större korsnäbb, stenknäck   /Roger

 

 

Bändelkorsnäbbar i Ljungby 13 jan 2014

Året började med ett oväntat besök i den tillfälliga kylan. 10 bändelkorsnäbbar med sällskap av 1 hona mindre korsnäbb kalasade på oxelbär vid Harabergsgatan. Lars Jonasson upptäckte flocken på morgonen och under dagen kunde kunde många medlemmar njuta av de vackra fåglarna och kamerorna rasslade. Korsnäbbarna ställde villigt upp för beskådande och fotograferna kunde krypa tätt inpå.  /Rolf