Kronobergs Ornitologiska Förening

bjuder in till en fullmatad temadag om kungsörn 1 dec

Se . Temadag kungsörn 2013

 

Exkursion till Halland 10 augusti 2013

8 förväntansfulla medlemmar styrde denna tidiga morgon färden mot Getterön och Morups tånge. Både väder och skådning blev till full belåtenhet. Vid Getterön såg man de två roständer som varit på platsen en längre tid. Mera spektakulärt var att  bland starflockarna kunde Bengt och Anders hitta en rosenstare. En pilgrimsfalk satt stilla på en stängselstolpe. Bland vadarna kan nämnas svartsnäppa och enkelbeckasin. Vid Morups tånge var det gott om ljungpipare och kärrsnäppa. Totalt sågs 42 arter.   /Claes gm Rolf

Vedåsa 30 maj 2013

Vårens sista exkursion i samarbete med Turistbyrån gick till Vedåsa naturreservat. Jan Folkesson guidade 14 sommarklädda natur- och fågelintresserade. Vädret var perfekt för oss skådare med sol och värme men var inte helt perfekt för fågelskådande. Men vi hörde och fick lära oss lätet på bofink, lövsångare, trädgårdssångare, koltrast och rödvingetrast. En grå flugsnappare och en knipa med 6 ungar visade sig fint medan göken gol. Några drillsnäppor flög tätt över vattnet i Möckeln. I tubkikare kunde vi se fískgjuse och gök.  I kvällningen kom enkelbeckasin och morkulla.  /Jan, Gritt, Rolf

 

Toftaholm 23 maj 2013

Torsdagskvällens exkursion gick till Toftaholm. Jonas Starck guidade oss i den soliga och vackra vårkvällen och nere vid stranden av Vidöstern sågs de vanliga fåglarna men nämnas kan en buskskvätta samt bland rovfåglarna en brun kärrhök, två fiskgjusar och en havsörn som mobbades av kajor och måsar. Även en stålfågel flög över oss.  /Rolf

Brun kärrhök, Havsörn, Deltagare, Stålfågel

 

Vedåsa 25 april 2013

I den ljumma kvällen samlades 17 skådare för att under Jan Folkessons ledning vandra runt i Vedåsareservatet. Rödvingetrast, taltrast och rödhake sjöng vackert medan vi gick stigen ner till fågeltornet. Där såg och hörde vi grågäss och tranor och efter en stund spelflög några enkelbeckasiner över viken. En yngre havsörn svepte på låg höjd framför oss och kamerorna smattrade. Änder som gräsand, knipa och kricka såg vi innan vi gick mot Möckelns strand. Direkt kom en adult havsörn svepande och satt sig i en grantopp och vi kunde i tubkikarna detaljstudera örnen. I Möckeln simmade två storlommar. Tillbaka vid P-platsen fick vi se en skymt av fullmånen medan morkullorna flög över oss. Totalt såg/hörde vi 19 arter. Väl hemma i Ljungby kom regnet. /Rolf

 

Guidning  20-21 april 2013

I ett samarbete mellan Södra Ljunga vandrarhem och Ljungby Fågelklubb guidade vi en grupp på 5 fågelintresserade som tillbringade helgen på vandrarhemmet. Vi tittade på fågel på olika platser i kommunen och åt god mat på vandrarhemmet. Vi inledde helgen med ett besök vid Ljungasjön där vi bl a såg glada, rödbena, sparvhök och 4 ringtrastar mellan Ljungasjön och kyrkan. Ringtrastarna hittade vi tack vare att vi träffade Björn H. som tipsade oss om att han sett ett par ringtrastar där tidigare under dagen. På lördagskvällen åkte vi till Lillsjön där vi hörde spelande enkelbeckasiner och flygande morkullor. Här såg vi också årets första svarthätta. På söndagsmorgonen åkte vi först till Gölsjö myr där vi bl a såg 10 spelande orrtuppar och 2 orrhönor. Vi såg även en blå kärrhökshane, 1 ljungpipare, dubbeltrast och 3 storspovar. Sedan åkte vi till Huliesjön där vi bl a såg; kungsfiskare 2, forsärla 2, havsörn 1, blå kärrhök 1, fiskgjuse 3, glada 1, gransångare 1, blå kärrhök 1 och årets första svartvita flugsnappare. Helgen avslutades med en artgenomgång som gav 74 observerade arter och en väldigt god brunch.  /Roger o Kerstin

 
 
Gölsjömyren 14 april 2013

 

Årets första guidade tur i samarbete med Ljungby turistbyrå gick till Gölsjömyren.
20 pers under ledning av Krister och Claes träffades vid turistbyrån kl 05:30 för avfärd till Gölsjömyren.
Där väntade en fantastisk morgon med lätt dimma och kyla som snabbt övergick i strålande solsken och värme.
På myren spelade 8 orrtuppar för en ensam höna. Tranor, sångsvanar och en storspov sågs på myren och längs vägen till myren : bl.a. rödhake, järnsparv, gärdsmyg och koltrast.  /Rolf

 

Styrelsemöte 14 feb 2013

Verksamhetsberättelse och räkenskaper godkändes. Medlemsavgift för 2014 bestämdes till 150 kr för vuxna och 75 kr för ungdomar.
Som ordförande omvaldes Rolf Nilsson och som sekreterare omvaldes Leif Johansson. Till styrelseledamot efter Agne Tjädermyr valdes Dan Rapp.
Till styrelsesuppleant omvaldes Roger Karlsson. Till ny revisorssuppleant valdes Krister Wahlström och till ny i valberedningen valdes Jan Folkesson.
I övrigt omval av revisorer och valberedning.
Efter mötet visade Johannes Rydström bilder från Nepal.          /Rolf

 

Vinterfågelrallyt 9 feb 2013


I år var vi tre lag som letade fågel i kommunen mellan kl 08:00 - 14:00.
Sammanlagt såg vi 42 olika arter
Resultat:
1. Lag-avulin (Kerstin, Margareta, Göran, Roger) 36 arter
2. Götes (Jens, Lars, Kent) 35 arter
3.Kånna (Leif, Claes, Henrik) 28 arter
Under dagend sågs bl a: sångsvan, orre, fasan,glada, havsörn, duvhök, ormvråk, turkduva, spillkråka, sidensvans, strömstare, koltrast, björktrast, talltita, tofsmes,svartmes, bofink, bergfink, steglits, mindre korsnäbb, stenknäck     /Roger