Smålandsrally 31okt-1 nov 2009


091031 - 091101. 2 dygns hårdskådande är nu över, vi var 15 medlemmar från klubben som var ute och letade fågel i helgen. Det var fint väder hela helgen.Vi såg hela 99 olika arter. Under lördagen observerade vi 88 olika arter. Bl a knölsvan, mindre sångsvan, bläsand, vigg, salskrake, orre, tjäder, havsörn (6 ex), blå kärrhök, duvhök, kungsörn, vattenrall, dvärgbeckasin, morkulla, turkduva, sparvuggla, kattuggla, pärluggla, kungsfiskare, mindre hackspett, sädesärla, strömstare, järnsparv, dubbeltrast, skäggmes, varfågel, nötkråka, steglits, vinterhämpling.
Under söndagen såg vi 11 nya arter.( sädgås, prutgås, snösparv, forsärla, skrattmås, storlom, svärta, järpe, stenknäck, glada, småskrake).
Ett stort tack till alla som hjälpte till med skådandet i helgen. Utan en samlad insats skulle vi aldrig nå ett så bra resultat. 99 olika arter är det näst bästa resultat vi någonsin haft.

Roger
 

 

Exkursion till Huliesjön 19 sept 2009

 

090919 Kl 07:30 - 12:30 Fågelklubbens exkursion till Huliesjön.

Deltagare på exkursionen var: Kerstin, Roger, Gritt, Ralf, Lisbeth, Gustav och Anders C. Vi såg bl a: kungsfiskare 1, sävsångare 2, rörsångare 1, rödvingetrast 1, vattenrall 3, mindre hackspett 1, ärtsångare 1, dubbeltrast 2, nörkråka 1, duvhök 1, stjärtand 2, forsärla 2, havsörn 1 ad och 1 ungfågel, glada 3 str, ormvråk 22 str, sparvhök 3 str. Vi hade fin uppvisning av fiskande kungsfiskare under hela morgonen.

 

Nattexkursion 13 juni 2009

090613 Kl 23:00-00:30 Nattfågellyssning. 7 av klubbens medlemmar var ute och lyssnade efter nattsjungande fåglar i det blåsiga vädret. Vid Söderäng strax söder om Kånna hördes en hornuggleunge. Vid ett stopp utmed den lilla vägen mellan Kånna och Bäck hördes vildsvin. När vi gick mot åkern där vildsvinen hördes rusade plötsligt en liten unge ut på vägen och skrek skrämd när den fick se oss. Vid Hamneda mosse hördes minst 3 nattskärror. Vinden ökade efterhand och vi avslutade exkursionen vid halvettiden.

 

Dygnsinventering 6-7 juni 2009

Dygnsinventering vid Huliesjön.
Deltagare vid inventeringen var:
Jonas, Roger, Kerstin, Gritt, Claes, Anders P, Lars.
Inventeringtid 090606 Kl 12:00 - 21:30 090607 Kl 05:00 - 10:30.
Vi såg 82 olika arter.
Bl a sågs: gräsand 1 hona 8 pull, 1 hona 9 pull, knipa 1 hona 6 pull, 1 hona 6 pull, storskarv 4, bivråk 1, glada 2, brun kärrhök 1, fiskgjuse 1, lärkfalk 1, sparvhök 1 hona med byte, vattenrall 1, morkulla 1, svartsnäppa 2, grönbena 1, gök 4, kungsfiskare 5, mindre hackspett 2, forsärla 1 , järnsparv 7, rödvingetrast 3, grå flugsnappare 7, mindre flusnappare 1 2k hane hittades av Jonas vid ohs (det var den tredje i kommunen i år) törnskata 1, mindre korsnäbb 15

 

Stork i Kånna 24 april 2009

090428 Kl 18:15 - 19:30
Claes Fohlman upptäckte en vit stork utmed den gamla järnvägen mellan Ljungby och Kånna vid sextiden. Fågeln larmades ut och kunde ses av många av klubbens medlemmar innan den vid åttatiden flög på låg höjd mot väster och försvann, troligen för att ta nattkvist.

Se: Bilder på storken