Utter i Huliesjön  26 dec 2008

Smålands landskapsdjur, uttern, upptäcktes i 2 exemplar vid Huliesjön av Göran Lindh under annandag jul 2008.  Flera obsar under några dagar och Hans-Gösta Pettersson lyckades fotografera uttrarna. Se Utter på isen och Utter i sjökanten

Dan Rapp har rapporterat den lyckliga händelsen i Smålänningen.

 

Smålandsrallyt 1–2 november 2008

Klubben deltog i rallyt för tionde gången. Tävlingen, där det gäller att se så många arter som möjligt inom sitt verksam- hetsområde. Förra året satte vi som målsättning att för första gången nå 100 arter. Detta resultat nådde vi med råge då vi observerade hela 104 arter.

I årets tävling deltog 19 klubbar och 230 skådare från hela Småland deltog. I vår klubb var det 13 medlemmar som lämnade in sina observationer. Några av oss var ute i stort sett hela helgen medan andra var ute delar av helgen. Som vanligt kon- centrerade vi oss under lördagen på våra bästa lokaler, medan vi under söndagen besökte lämpliga biotoper för de arter vi saknade.

Efter lördagens skådande samlades vi som vanligt på Charlies och intog en pizza. När vi gick igenom dagens resultat insåg vi att det var stora chanser att slå vårt rekord, då vi under lördagen hade sett hela 98 arter.

Av de arter vi såg under helgen kan följande särskilt nämnas: Mindre sångsvan, bläsand, snatterand, stjärtand, brunand, bergand, svärta, småskrake, järpe, orre, tjäder, smådopping, havsörn, blå kärrhök, fjällvråk, kungsörn, vattenrall, rör- höna, dvärgbeckasin, turkduva, sparvugglan, kungsfiskare, mindre hackspett, trädlärka, forsärla, svart rödstjärt, skägg-

mes, nötkråka, steglits, vinterhämpling och snösparv. När man ser vilka arter vi sett i början av november så undrar man om vi någonsin kan upprepa det här resultatet.

Sammanlagt sågs det 155 olika arter i Småland. Jönköpings FK satte nytt rekord med hela 123 arter. Förutom våra egna observationer kan följande nämnas: Spetsbergsgås, ejder, praktejder, alfågel, smålom, gråhakedopping, svarthakedopping, havssula, pilgrimsfalk, sillgrissla, tobisgrissla, berguv, slaguggla, lappuggla, svarthakad buskskvätta, snösiska, bän-

delkorsnäbb, lappsparv.

Reslutat:

1:a Jönköpings FK 123

2:a Kalmar OF 115

3:a Oskarshamnsbygdens FK 106

4:a Ljungby FK 104

4:a Tjust OF 104

6:a Västbo FK 102

7:a Växjö FK 101

8:a Nässjö OK 93

9:a Eksjö OK 89

10:a Värnamo OF 83

11:a Tingsryds FK 80

11:a Skillingaryd/Vaggeryds OK 80

13:e Aneby OK 77

14:e Markaryds FK 76

15:e Uppvidinge FK 71

16:e Vetlanda OK 70

17:e Alvesta FK 69

18:e Nybro/Emmaboda FK 64

19:e Tranåsornitologerna 39

Klubbens resultat under de tio åren

1999 84 arter 6:a

2000 98 arter 5:a

2001 96 arter 3:a

2002 97 arter 5:a

2003 91 arter 6:a

2004 94 arter 4:a

2005 90 arter 5:a

2006 94 arter 4:a

2007 99 arter 3:a

2008 104 arter 4:a

Som en tävling i tävlingen kördes i år något som kallades ”bästa klubbinsats” där respektive lokalklubb satte årets resultat i förhållande till tidigare års resultat. Det innebar att alla klubbarna tävlade mot sitt eget snittresultat från de senaste fem åren (2003 – 2007).

1:a Tjust OF 124 %

2:a Uppvidinge FK 122 %

3:a Tingsryds FK 119 %

4:a Jönköpings FK 116 %

5:a Nässjö OK 112 %

6:a Skillingaryd/Vaggeryds OK 111 %

6:a Ljungby FK 111 %

8:a Oskarhamnsbygdens FK 110 %

8:a Aneby OK 110 %

8:a Eksjö OK 110 %

11:a Västbo FK 107 %

12:a Växjö FK 104 %

13:e Markaryds FK 103 %

13:e Kalmar OF 103 %

15:e Nybro/Emmaboda FK 100 %

16:e Vetlanda OK 99 %

17:e Värnamo OF 94 %

18:e Tranåsornitologerna 75 %

19:e Alvesta FK 73 %

Alla medlemmar som rapporterat in sina observationer tackas. Tack vare att vi är flera som hjälps åt kan vi år efter år visa upp ett så fint resultat. Till hösten samlar vi åter ihop våra krafter för att behålla våra fina placeringar i rallyt.

Roger Karlsson

 

Exkursion till Falsterbo 30 aug 2008

 Lördagen den 30 augusti samlades 8 av klubbens medlemmar utanför Lotsvillan vid Falsterbo kanal för två dagars rovfågelskådning, efter att först  ha försett oss med fikabröd på Annas bageri. Himlen var klarblå och vinden svag nordväst. Det var ett enormt bra sträck under dagen. Tyvärr var det lite svårskådat eftersom himlen var molnfri och fåglarna sträckte på hög höjd. Vi började med att försöka räkna alla fåglar men framåt lunchtid fick vi ge upp då det blev alldeles för mycket fågel samtidigt på himlen.

Lördagens resultat: (Nabbens räkning inom parentes)

 Bivråk                               293                (587)

Ormvråk                             40                  (381)

Sparvhök                            674                (2124)

Brun kärrhök                       43                  (98)

Stenfalk                              3                    (5)

Tornfalk                             17                  (124)

Glada                                  23                  (16)

Pilgrimsfalk                         4                    (2)

Havsörn                              5                    (2)

Ängshök                             1                    (1)

Blå kärrhök                         4                    (9)

 Fyra av deltagarna steg upp tidigt på söndagsmorgonen för att titta på sträcket vid Nabben. Där var det emellertid lugnt. Det mest anmärkningsvärda var en utsträckande fältpiplärka. Efter att rummen städats, åkte vi ned till Ljungen för att deltaga i ”Bivråkens dag”. Här hade ett par tusen skådare samlats för att titta på de olika utställningarna och på sträckande rovfågel.

Vädret var lika fint under söndagen, men nu hade vinden vänt till sydost, vilket innebar att sträcket gick en bit bort i kanten av Ljungen. Det blev ingen ordning med räknandet den här dagen. Vi anger därför Nabbens siffror. De flesta rovfåglarna passerade troligen Ljungen också.

Bivråk                                 284

Ormvråk                             59

Sparvhök                            1680

Brun kärrhök                        61

Glada                                  19

Blå kärrhök                           1

Fiskgjuse                            23

Stenfalk                               5

Lärkfalk                                6

Pilgrimsfalk                          4

Tornfalk                             134

 Jag och Kerstin stannade kvar till kvällen. Tack vare det fick vi se en aftonfalkshona, som jagade insekter vid Ljungen.

 Deltagare på exkursionen var: Roger, Kerstin, Rolf, Silva, Krister, Jonas, Claes och Anders.

 Roger Karlsson

 

Inventering av fåglar i Kronoskogen – Myrebo 2008

 

På uppdrag av Gatu- och Parkavdelningen i Ljungby kommun, har Ljungby Fågelklubb inventerat fågellivet i Kronoskogen under tiden 13/4 – 6/6 2008. Inventeringen har utförts av Kerstin Karlsson, Roger Karlsson och Krister Wahlström. Vi delade upp området i varsin del och använde oss av revirkarteringsmetoden, vilket innebär att vi besökt Kronoskogen vid 8 olika tillfällen vardera. Vid varje besök har vi noterat alla revirhävdande fåglar på en besökskarta. Vid sammanställningen måste en fågel ha observerats vid 3 olika tillfällen för att det skall få räknas som ett revir. För arter som det ej går att använda revirkarteringsmetoden på, har vi noterat de fynd av häckningar som vi gjort. Vi har dessutom lämnat ett förslag på skötselplan.

 Resultat av inventeringen:

 Det var väl ungefär de arter som vi hade räknat med, som hittades. Det som överraskade oss var den oerhört täta grönsångarpopulationen. Nedan följer några exempel på revirantal på de vanligaste arterna:

 

Gärdsmyg     26 revir                               Svarthätta     8 revir

Grönsångare 21 revir                               Rödhake        25 revir

Lövsångare   36 revir                               Koltrast         15 revir

Kungsfågel   24 revir                               Bofink           42 revir

Taltrast         15 revir                               Blåmes          8 revir

Talgoxe         16 revir                               Kaja              9 revir

 Klubben skall erhålla 10.000 kronor i ersättning för inventeringen, vilket är ett välkommet tillskott i kassan.

 Roger Karlsson