Kohäger vid Tuna 24 nov 2007

Idag har en KOHÄGER observerats vid Tuna utanför Ryssby.

Kl 12:20 ringde Jan Folkesson till oss och sa att han såg en vit häger i en hästhage i Tuna. Vi hade precis lagat middag men vi vågade inte chansa att äta först , utan vi satte maten i värmeugnen och åkte ut till Tuna. På vägen ut började vi ringa runt till skådarkompisar och larma om va d som var på gång. Jan visste ju inte säkert vad det var för häger, men han misstänkte det kunde vara en kohäger. Väl på plats kunde vi konstantera att det var en kohäger, vi gick in till bonden och frågade om det var ok att larma ut fågeln. De var bara positiva till att andra skulle få chansen att se fågeln. Vid skymningen lyfte hägern och landade nere vid stranden av Ryssbysjön. Ca 150 - 200 skådare hann nog med att se hägern. Hägern verkade hitta mycket att äta. Nämnas kan att Folkesson höll på att flå en älgtjur när han upptäckte fågeln.

/Roger och Kerstin Karlsson

Bild 1 FOTO:Krister Carlsson, Växjö

Bild 2 FOTO:Krister Carlsson, Växjö

Bild 3 FOTO:Krister Carlsson, Växjö

Bild 4 FOTO:Krister Carlsson, Växjö

Bild 5 FOTO:Anders Carlsson, Ljungby

 

Smålandsrally 2007

071103 - 071104 Smålandsrallyt.

Klubben har som vanligt deltagit i Smålandsrallyt. Det har varit en fantastiskt fin fågelhelg. Sammanlagt var det ca 10 medlemmar som bidrog med observationer. Många timmar har tillbringats i fält den här helgen. Vi lyckades se hela 99 olika arter, vilket är nytt rekord. Alla arter är ju lika mycket värda i den här tävlingen. Här följer de mest anmärkningsvärda observationerna: spetsbergsgås, prutgås, snatterand, stjärtand, brunand, alfågel, sjöorre, svärta, salskrake, småskrake, orre, tjäder, storlom, havsörn, blå kärrhök, fjällvråk, kungsörn, stenfalk, vattenrall, rörhöna, dvärgbeckasin, turkduva, sparvuggla, kattuggla, kungsfiskare, forsärla, sidensvans, strömstare, järnsparv, skäggmes, varfågel, nötkråka, steglits, vinterhämpling, stenknäck, snösparv. Tack alla som bidrog till det fina resultatet.

Resultat för alla klubbarna - klicka här

Sammanfattning - klicka här

 

Exkursion till Falsterbo 1-2 sept 2007

8 medlemmar tillbringade helgen i Falsterbo med att skåda rovfåglar utanför Lotsvillans vandrarhem. Ett perfekt läge för bekväm skådning.

Lördag 1/9  bjöd på vackert väder med många obsar trots att de flesta rovfåglarna flög högt. Några siffror: Bivråk 214, ormvråk 51, sparvhök 170, brun glada 2, brun kärrhök 37, fiskgjuse 13, pilgrimsfalk 4, havsörn 1, glada 22, tornfalk 15, lärkfalk 1. På kvällen såg vi "stillasittande" fåglar i färg och form.
 
Söndag 2/9 startade med blåst och mulet men inget regn. Antalet obsar blev betydligt lägre: sparvhök 22, pilgrimsfalk 1, bivråk 3, brun kärrhök 1 dessutom sågs 7 labbar , varav några bestämdes till kustlabbar. På eftermiddagen for ett gäng till västkusten och ett gäng spanade in några rariteter som 1 svartpannad törnskata vid Bingsmarken och 1 vitögd dykand vid Fulltofta.

 

Exkursion till västkusten

11 aug -07

           

                                 Exkursionsledare   Mindre strandpipare      Mosnäppa

Helgens västkustexkursion följde traditionen och besökte kustlokalerna mellan Morups Tånge och Getterön.
Sex exkursionsdeltagare slöt upp för dagen och vi lyckades undvika åska och regn fram till hemfärden. 
Fågelmässigt var det ganska magert på vadarfronten men Morups Tånge bjöd iallafall på de flesta av de
regelbundna arterna inklusive spov-, små- och mosnäppa. Pilgrimsfalkar sågs såväl vid Getterön som vid Galtabäck.
Dessutom bjöd Getterön på havsörn samt mängder med sjöfågel som snatterand och stjärtand. /Jonas

 

Exkursion runt Vedåsaviken 31 maj -07

 

11 av klubbens medlemmar samlades den här fina försommarkvällen för en exkursion till Vedåsaviken.
Jan Folkesson guidade oss omkring i det vackra reservatet. Vi hörde och såg bl a följande arter: brun kärrhök, vattenrall, morkulla, stenknäck, skogssnäppa, enkelbeckasin, storskarv, mindre hackspett, rödvingetrast och två bon av större hackspett. Exkursionen avslutades med en fika i områdets myggrikaste del.  /Roger

 

Möte med älgar

Se under Möte med älgar

 

 

Blåsig exkursion till Bräkentorp 5 april -07

Skärtorsdagskvällen ägnades åt skådning vid Bräkentorp. Fiskgjusarna var inte hemma men ett Storlomspar simmade bland vågorna. En Trädkrypare klättrade sin vana trogen uppför en trädstam.Korvgrillningen bjöd på utmaningar både vid tändande, användande och släckning i den hårda och kyliga vinden.  (R N)