Skadade fåglar

Lägg fågeln i en låda eller bur och ta in den inomhus. Om den inte har piggnat till inom ett par timmar, kontakta Ljungby fågelklubbs kontaktpersoner Anders och Monica Nilsson tel. 0372/71110 eller 070-2344427.

Döda fåglar

Vissa ovanliga fågelarter räknas som Statens vilt och rapporteras till polisen. Mer information finns på Naturhistoriska riksmuseets hemsida http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/zoologi/statensvilt.79.html. Här kan du se de olika fågelarterna som berörs. Om du är osäker på fågelarten så kontakta Ljungby fågelklubb.

Ringmärkta fåglar

Mer information finns på Naturhistoriska riksmuseets hemsida http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljoforskningochovervakning/rapporteraring.9000811.html.    eller kontakta Ljungby fågelklubb.