Fågelmatning vid Huliesjön 28 dec 2015

Som du ser/sett längre ner för 6 okt så har Gritt och Kjeld ordnat matningen med ny ställning med tak och nya matare för fröer och talgbollar. Det går åt mycket fågelmat under vintersäsången. Sedan flera år tillbaka har Skinnarnas handelsträdgård hjälpt oss med solrosfrö och denna säsongen har även Granngården hjälpt oss med fågelmat som vildfågelblandning och talgbollar. Det är vi tacksamma för och det håller nere våra utgifter för matningen.   /Rolf

 

 

Medlemmarnas bildvisning 26 nov 2015

Under kvällen visades bilder på fåglar, rävar, älgar, snokar, fjärilar, trollsländor osv samt naturscener med ibland två- och trebenta figurer. Kvällens clou blev horn. Jan Folkesson är numera en sextontaggare. Jan visade live flera älghorn han hittat i naturen i höst. Det största ett skovelhorn med 8 taggar och vikt 4,3 kg. Efter idogt letande, ibland med hjälp av hund och barnbarn, hittade han det andra 8 taggarhornet - helt osannolikt.!! Så nu har Jan ett komplett skovelpar utan att behövt fälla älgen.  /Rolf

                                                                   Foto: Rolf Nilsson

 

Välbesökt föreläsning 5 nov 2015

Klaus Malling Olsen drog storpublik till sin föreläsning om Fältbestämning av rovfåglar. I sal röd på Högskolecentrum som rymmer 50 pers följde 48 personer en kunnig och inspirerande föreläsare. Han visade bl.a. på skillnader mellan ormvråk och fjällvråk, havsörn och kungsörn samt blå kärrhök och stäpphök. Av de inbjudna grannklubbarna kom flera från KOF, Värnamo och Halmstad. /Rolf

Foto: Rolf Nilsson

 

Ny Fågellokal 4 nov 2015

Nu har vår lista med fågellokaler i kommunen utökats med nr 21. Det är Flymossen som fått spänger och ett utsiktstorn. Läs mer under Fågellokaler / Krister o Rolf

Tornet vid Ljungasjön okt 2015

Tornet har under hösten renoverats och fått nytt tak. Nu är det klart och byggställningarna har tagits ner. Vi tackar Bosse Jonsson, Läsaryd, för det arbete han lägger ner på tornet. / Krister

 

Fågelmatningen vid Huliesjön 6 oktober 2015

       

Foto: Gritt Madsen

Ny fin fågelmatning vid tornet Huliesjön. Konstruerat och byggt av Kjeld och Gritt under kontroll av Julius.

 

Ny klubblokal 1 oktober 2015

Vi flyttar från Hantverkargatan och hyr av Ljungby fotoklubb som vi nu delar lokal med. Lokalen finns i källaren som du når från bortre/södra delen av studentbostäderna - gamla Hammarskolan.   /Rolf

 

Stäpphök Södra Ljunga 6 september 2015

Den unga stäpphök som Jonas upptäckte igår vid middagstid återupptäcktes i dag på morgonen av Bernt och Krister. Under förmiddagen sågs den sedan av flera klubbmedlemmar. Vid 11:45 när bara jag, Kerstin, Henrik och Claes var kvar kom det ytterligare en ung stäpphök, de båda stäpphökarna tumlade omkring i luften ett tag innan de försvann söderut över skogen. Vi var kvar till klockan ett men såg dom ej igen.
Men de kan mycket väl vara kvar i området. I övrigt såg vi bl a 1 blå kärrhökshane, 2 bivråkar, 1 tornfalk, 1 fiskgjuse.            /Roger o Kerstin

Stäpphök  Foto: Henrik Strandberg

 

Exkursion till Falsterbo 5 september 2015

Vi var rekordmånga som kl 07.00 steg på chartrad buss för resa i ösregnet ner till Falsterbo. Men väl framme hade regnet upphört och 21 skådarsugna tog plats längs kanalen vid Lotsvillan. Måttligt sträck men ändå sparvhök, bivråk, tornfalk och pilgrimsfalk. En kortare regnskur fick oss att ta betäckning i bussen och sedan hålla oss nära bussen.

Efter en timma bland stånden på Falsterbo Bird Show skådade vi en stund vid Ljungen där bland bivråkarna en aftonfalk visade upp sig på långt håll. En snabb promenad till Lagunen för att se de "vattenlevande". Bl.a. vattenrall, rödbena och gluttsnäppa. På hemvägen stannade vi vid Pizza Hut i Malmö och provade diverse rätter. Under bussresan hem kunde vi höra hur Ryssland slog Sverige med 1-0. Tack Claes och Stefan för väl ordnat arrangemang.   /Rolf

 

Fågelkurs 24 augusti 2015

Vårens nybörjarkurs i fågelskådning fortsätter under hösten med två teorikvällar och 3 exkursioner. 12 deltagare. Första träffen 24 augusti med bl.a. rovfåglar på schemat inför exkursionen till Falsterbo 5 september. Nästa träff blir i början av oktober inför exkursioner till Färjansö resp Västkusten. Kursledare: Gritt och Rolf           /Rolf

 

Nattfågelexkursion 6-7 juni 2015 kl 22:00 - 01:00


Klubbens nattfågelexkursion: Deltagare på exkursionen från klubblokalen var: Roger, Kerstin, Anders H. Ulla, Mikael. Stefan, Henrik. Vi började vid Lillsjön där vi hörde enkelbeckasiner och morkullor, 2 vattenrallar, kattuggla, trana, sångsvan. Sedan åkte vi vägen mellan Boarp och Kånna och där hade vi 2 nattskärror: Vi fortsatte sedan till vägen mellan Kånna och Skinnarna där vi fick höra en kornknarr på närhåll. Exkurisionen avslutades med att vi åkte till Nässjön där vi hörde 2 småfläckiga sumphöns. Jonas, Krister, Anders P och Bernt åkte enskilt och letade på övriga ställen i kommunen. De hörde bla:Krister hörde en kärrsångare vid fälten söder om Ljungasjön. Kattugglor hördes på flera håll och nattskärror hördes vid Nöttja, Horsnäsmosse, Torlarp och mansnäs. Bernt hade en Kornknarr vid Bolmaryd, Nöttja.   /Roger

 

Exkursion till Färjansö 30 maj 2015

Morgonens exkursion till Färjansö hade samlat 16 deltagare, varav några långväga gäster från Växjö- och Tingsrydstrakten. Tyvärr gjorde tidvis mediokert väder med regn och blåst att fågelutbytet blev ytterst medelmåttigt. Bland det som ändå sågs kan nämnas glada, fiskgjuse, lärkfalk, rödbena och gulärla.
Dock var det nog ändå en ganska nöjd skara som återvände till fastlandet vid middagstid.
Ett stort tack riktas till Pierre på Toftaholm som på ett säkert sätt fraktade oss tur och retur till ön med boskapspråmen. /Jonas

Foto:  Anders Holmberg

 

Fågelskådningens dag Bräkentorp 9 maj 2015

Drygt 40 personer deltog i dagen kring Bräkentorp. Tipsrunda och guidade turer lockade ca 20 personer. Vi såg/hörde ca 53 fåglar från kl 6 till 12. Flest första timmen. Morgonen började med dimma, sedan solsken för att sluta med mulet. Klubben bjöd på grillad korv med bröd och dricka. /Rolf

 

Exkursion till Halmstad 25 april 2015

11 personer med Margareta och Göran som värdar besökte Halmstad en lördag med regn, blåst och delvis vackert väder. Första stopp var Larssons dammar vid Påarp. Nyanlagda dammar, mycket skådarvänligt, med mycket fågel. Flera häckande par av skärfläcka och strandskata. Större och mindre strandpipare, skedand, bläsand och snatterand mm. Därefter "slyngestenen" i Påarp med svarthakedopping och svärta på menyn. Sedan Trönninge ängar med sitt fina gömsle. Vi såg både nordlig och sydlig ras av gulärla, årta, gluttsnäppa mm. Sista anhalt var hamnutfyllnaden i Halmstad där vi lyssnade på skäggmes och vattenrall medan brun kärrhök och grågås flög förbi. Tack Margareta och Göran !!  /Rolf

Se bilder : Exk. Halmstad och Fåglar

 

Exkursion till Huliesjön 20 april 2015

Studiecirkeln avslutades med en kvällsexkursion till Huliesjön under ledning av Kerstin o Roger och Gritt .

Vi var 12 Kursdeltagare  + 2 extra + 4 instruktörer (på olika vis).
Vi så och lyssnade på:
Kungsfiskare
Kungsfågel
Gärdsmygg
Bofink
Rödhake
Fiskmås
Koltrast
Drillsnäppa (årets första)
Skäggdopping
Svartmes
Knipa
Sångsvan
Knölsvan
Grågås
Ormvråk
Sävsparv
Lövsångare (årets först)
Morkulla
Grönsiska
Sädesärla
Stare
Sist men inte minst Fladdermus: ? Stor fladdermus ?
                                                        Nordisk fladdermus?
          Båda är mycket möjliga och hannen kan börja att flyga ut när temperaturen på kvällen är lagom.
          Honan kommer först från övervintringsplatsen när ungarna är några veckor gamla - mitten av maj.

Se bilder : Hulie 20150420

/Gritt

 

Exkursion till Hornborgasjön 3 april 2015

Foto: Thomas Nord-Larsen

Nu under våren pågår en studiecirkel "Börja skåda fågel" under ledning av Gritt  och Rolf. Vi har haft 3 teorikvällar och har nu haft den första av 3 exkursioner. På långfredagen åkte vi till Hornborgasjön med första stopp vid Trandansen. Vi såg 16100 tranor samt sångsvan, grågås, kanadagås, tofsvipa, kaja, skrattmås, kricka, bläsand, gräsand, stjärtand, skäggdopping, gråhakedopping, vigg, knölsvan, salskrake, råka, talgoxe, bofink och sånglärka.

Foto: Rolf

Vi åkte vidare till Hornborga Naturum och såg bl.a. ormvråk, röd glada, fiskmås, snatterand, sothöna, brunand, stare, sävsparv, kråka, sädesärla. Strålande sol hela dagen men lite snålblåst vid Naturum.  /Rolf

                                                                         Foto: Thomas Nord-Larsen

 

Vinterfågelrally 7 feb 2015


I årets vinterfågelrally deltog 6 lag.
Sammanlagt såg 56 olika fågelarter.
Bl a sågs: orre, storskarv, havsörn, kungsörn, turkduva, kungsfiskare, sidensvans, strömstare, gärdsmyg, rödhake, tofsmes, varfågel, råka, stenknäck.


Resultat:
1. Götes (Lars J. Jens K. Kent K.) 43 arter

2. Lag-avulin (Kerstin K. Margareta L.Göran L. Roger K.) 41 arter

3. Storgatan 13 (Bernt D. Fredrik S. Bengt A.) 40 arter

4. Kånna (Anders C. Leif J. Claus F. Henrik S.) 39 arter.

5. Lappugglorna (Thomas S. Samuel S. Hannes S.) 37 arter.

6. Sjusovarna (Bengt S. Lena S. Anders H.) 26 arter

/Roger

Inventering av sångsvanar under 2015

Ekologihuset vid Lunds universitet vill ha hjälp med inventering av sångsvanar. Se: Sångsvan-upprop-2015